Pla d'actuació municipal 2015-2019
 
Sostenibilitat i Territori

Aprovat el nou POUM i l'ampliació de l'Espai d'Interès Natural, podrem continuar assegurant la protecció del sòl no urbanitzable, el manteniment i potenciació del paisatge i avançarem en l'impuls de propostes de sostenibilitat i eficiència energètica.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 2015, 2016 i 2017

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat i no previst en l'exercici.  groc iniciat i no previst en l'exercici i vermell no executat i no previst en l'exercici.