Pla d'actuació municipal 2015-2019
 

Aquest pla d'actuació municipal (PAM) recull quins són els objectius, les línies a seguir, els projectes i les accions més rellevants que configuraran l'acció del Govern municipal per al mandat 2015-2019.

Esdevé el compromís públic i comú amb la ciutadania d'aquest govern i, per tant, és fruit de la seva visió sobre la situació, necessitats i perspectives del nostre poble i dels seus ciutadans i ciutadanes.

Aquest PAM pretén romandre obert i flexible per adaptar-se a un entorn tan canviant i dinàmic com l'actual. En ser el primer que aprova aquest Ajuntament suposa un nou repte que cerca la millora en la gestió i l'augment de la transparència en l'acció municipal.


Els 9 grans eixos 

Bon Govern:  7 objectius estratègics: 26 objectius operatius

Cultura i educació: 9 objectius estratègics: 28 objectius operatius

Identitat i economia:  5 objectius estratègics: 26 objectius operatius

Atenció a les persones: 9 objectius estratègics: 23 objectius operatius

Joventut i esports: 8 objectius estratègics: 15 objectius operatius

Espai públic i mobilitat: 7 objectius estratègics: 11 objectius operatius

Participació i cohesió: 8 objectius estratègics: 13 objectius operatius

Sostenibilitat i territori: 12 objectius estratègics: 14 objectius operatius

Smart city i seguretat: 5 objectius estratègics: 5 objectius operatius