Portada|Urbanisme
Urbanisme
Telèfon

935552339

Horari

De dilluns a divendres de 8.30h a 14h
Dijous de 16.15h a 19h
Estiu, Nadal i Setmana Santa: Dijous a la tarda tancat

Què fem?

El servei d'Urbanisme de l'Ajuntament intervé en tots aquells aspectes que afecten al territori en diferents àmbits. Entre les seves funcions hi destaquen: el planejament i la gestió del territori, l'atorgament de qualsevol tipus de llicència urbanística i l'aplicació de la disciplina urbanística, entre d'altres.

Responsable polític
Marc Almendro Campillo
Responsable tècnic
Joan Mas
Personal

1 arquitecte tècnic: Ignasi Hostench
2 auxiliars administratius/ves: Marta Pallarès i Pau Groba 

DESTAQUEM

El Ple del 24 d’octubre va aprovar definitivament el projecte executiu de la futura Biblioteca pública i Arxiu municipal, així com la urbanització dels espais i ordenació de l’entorn de la Fàbrica de Pintures.  El projecte, aprovat inicialment en el Ple municipal del 25 d'abril de 2019, actualitza el projecte aprovat inicialment l'any 2014. Llegir més

Fins al 25 de novembre està a exposició pública el Pla de Millora Urbana de la Torre del Governador. El Pla, redactat d'acord amb les línies bàsiques marcades pel POUM, estableix i concreta les condicions de l'ordenació del sòl i de l'edificació del futur complex hoteler que es preveu construir en aquest sector.Llegir més
Pujar al principi de la pàgina