Portada|Tributs i finances locals
Tributs i finances locals
Telèfon

935552339

Horari

De dilluns a divendres de 8.30h a 14h
Dijous de 16.15h a 19h
Nadal, Setmana Santa i de juny a setembre: dijous a la tarda tancat

El servei d'Hisenda de l'Ajuntament s'encarrega de gestionar tota l'àmbit econòmic de l'Ajuntament. 

Responsable polític
Israel Payà Todolí
Responsable tècnic
Amadeu Pujol (interventor)
Personal

1 tresorera accidental: Marta Guàrdia
1 administratiu: Israel Huertas

DESTAQUEM

El Ple del 24 d’octubre va aprovar, provisionalment, les ordenances fiscals per a l’any 2020. La principal novetat per al proper exercici és l’increment del tipus impositiu que aplica l’Ajuntament a l’Impost de Béns Immobles (IBI) dels béns urbans, que passa del 0,629% —valor que es ve aplicant des de 2015— al 0,671%. A aquest increment municipal del 6,5% cal afegir un augment del 3% del valor cadastral promogut per l’Estat. Llegir més

Del 7 al 27 de novembre està el pressupost municipal de l'any vinent, aprovat inicialment en el Ple de l'Ajuntament del passat 24 d'octubre. Els primers comptes del mandat ascendeixen a 12.667.879 euros un 3,25% menys que l’any 2019. Aquest reajustament està motivat pel fet que per l’any vinent no es disposarà d’ingressos extraordinaris procedents de la regulació cadastral que es van comptabilitzar al pressupost anterior. Llegir més

Pujar al principi de la pàgina