Calendari del contribuent
Calendari fiscal 2017

Conceptes                                                                       Període cobrament

 • Taxa cementiri municipal...........................01-02-2017 a 03-04-2017
 • Impost vehicles de tracciķ mecānica.........01-03-2017 a 03-05-2017
 • Taxa de residus domčstics........................02-05-2017 a 04-07-2017
 • Taxa de residus comercials.......................02-05-2017 a 04-07-2017
 • IBI urbana (no domiciliat).......................... 02-05-2017 a 04-07-2017
 • IBI (1a fracciķ domiciliat)...........................02-05-2017
 • IBI (2a fracciķ domiciliat)...........................03-07-2017
 • IBI (3a fracciķ domiciliat)...........................01-09-2017
 • IBI (4a fracciķ domiciliat)...........................02-11-2017
 • IBI rústica..................................................01-09-2017 a 02-11-2017
 • Impost béns característiques especials....02-05-2017 a 04-07-2017
 • Impost d'activitats econōmiques...............15-09-2017 a 15-11-2017
 • Taxa per entrada de vehicles-guals..........21-09-2017 a 22-11-2017
 • Mercat municipal 1r trimestre....................21-02-2017 a 21-04-2017
 • Mercat municipal 2n trimestre...................22-05-2017 a 24-07-2017
 • Mercat municipal 3r trimestre....................21-08-2017 a 24-10-2017
 • Mercat municipal 4r trimestre....................21-11-2017 a 23-01-2018
 • Mercat de marxants 1r trimestre...............21-02-2017 a 21-04-2017
 • Mercat de marxants 2n trimestre..............22-05-2017 a 24-07-2017
 • Mercat de marxants 3r trimestre...............21-08-2017 a 24-10-2017
 • Mercat de marxants 4r trimestre...............21-11-2017 a 23-01-2017
 • Reserva estacionament minusvālids ........22-05-2017 a 24-07-2017
 • Taxa de caixers automātics.......................22-05-2017 a 24-07-2017
CAlendari fiscal 2018
           

Conceptes                                                                      Període de cobrament 

 • IBI urbana (no domiciliat)                                     02.05.2018   a   05.07.2018
 • IBI (1Ē fracciķ domiciliat )                                     02.05.2018
 • IBI (2Ē fracciķ domiciliat )                                     02.07.2018
 • IBI (3Ē fracciķ domiciliat )                                     03.09.2018
 • IBI (4Ē fracciķ domiciliat )                                     02.11.2018
 • IBI Rústica                                                          03.09.2018   a    06.11.2018
 • Impost Béns característiques especials              02.05.2018   a    05.07.2018
 • Impost vehicles tracciķ mecānica                       01.03.2018   a    04.05.2018
 • Impost Activitats Econōmiques                           17.09.2018   a    20.11.2018
 • Taxa de residus domčstics                                 02.05.2018    a    05.07.2018
 • Taxa de residus comercials                               02.05.2018    a    05.07.2018
 • Taxa cementiri municipal                                     01.02.2018   a    04.04.2018
 • Taxa per entrada vehicles - guals                       21.09.2018   a    22.11.2018
 • Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                  23.02.2018   a    24.04.2018
 • Taxa Mercat municipal (2r trimestre)                  22.05.2018   a    24.07.2018
 • Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                  21.08.2018   a    23.10.2018
 • Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                  21.11.2018   a    23.01.2019
 • Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                 23.02.2018   a    24.04.2018
 • Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                 22.05.2018   a    24.07.2018
 • Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                  23.08.2018   a    23.10.2018
 • Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                  21.11.2018   a    23.01.2019
 • Reserves estacionament minusvālids               22.05.2018   a    24.07.2018
 • Taxa de caixers automātics                               22.05.2018   a    24.07.2018
Informaciķ publicada l'1 de desembre de 2017