Portada|Participació ciutadana
Participació ciutadana
Telèfon
935404024
Horari
Dilluns i dimecres, de 9 a 14h i de 15 a 19h
Dimarts de 8 a 15h
Dijous de 10 a 14h i de 15 a 20h

Què fem?

El servei de Participació Ciutanada gestiona els òrgans de participació de l'Ajuntament i s'encarrega del desenvolupament del Reglament de Participació. A més, també promou consultes i procesos participatius, dóna suport a l'associacionisme al municipi, a través d'ajuts i subvencions a les entitats del municipi per a la realització d'activitats i posant a la disposició de les associacions espais de trobada.

Responsable polític
Marc Almendro i Campillo
Personal tècnic
Mireia Fernández (servei extern)
DESTAQUEM
Del 8 de gener al 19 de febrer està a exposició pública l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, aprovada inicialment al Ple del 19 de desembre. És una nova ordenança que regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'Ajuntament d'Alella.  Llegir més
Pujar al principi de la pàgina