Pla d'actuació municipal 2015-2019
 
Participació i Cohesió

Les persones fem del nostre poble una realitat viva, on creem xarxes de relacions que ens fan una comunitat participativa i cohesionada. Aquests seran àmbits importants de treball transversal que ens han de permetre enfortir-nos com a comunitat i apropar la gent a les decisions municipals. Ho continuarem facilitant.

A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 2015, 2016 i 2017

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat i no previst en l'exercici.  groc iniciat i no previst en l'exercici i vermell no executat i no previst en l'exercici.


 • 20152016201720182019
  • Reforçarem l'àrea de participació ciutadana dotant-la de més recursos humans i tècnics.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Crearem el Consell de Poble.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Potenciarem les comissions ciutadanes.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Incrementarem els recursos econòmics destinats al suport de les entitats del poble.
  Vist verdVist negre
  • Considerarem, conjuntament amb el teixit associatiu, l'ús dels espais compartits. Iniciat el procés (L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està fent un treball de revisió de les polítiques de recolzament i interrelació del teixit associatiu, amb l’objectiu d’avançar en el suport que es dóna a les entitats, adaptant-lo a les noves normatives en matèria de participació i transparència i optimitzant els recursos que es presten, en el qual també s'inclou l'ús dels espais compartits. )
  Vist grogVist negre
  • Establirem nous mecanismes de corresponsabilitat en l'ús del material de l'Ajuntament. Iniciat el procés (L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està fent un treball de revisió de les polítiques de recolzament i interrelació del teixit associatiu, amb l’objectiu d’avançar en el suport que es dóna a les entitats, adaptant-lo a les noves normatives en matèria de participació i transparència i optimitzant els recursos que es presten. D'aquest treball que es preveu enllestir en el primer semestre d'enguany també s'han de derivar nous mecanismes d'ús del material de l'Ajuntament. ) (L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està fent un treball de revisió de les polítiques de recolzament i interrelació del teixit associatiu, amb l’objectiu d’avançar en el suport que es dóna a les entitats, adaptant-lo a les noves normatives en matèria de participació i transparència i optimitzant els recursos que es presten, en el qual també s'inclou l'ús dels espais compartits. )
  Vist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Continuarem potenciant el voluntariat per tal d'ampliar els camps en els que es desenvolupa. Diferents accions (L'Ajuntament segueix treballant per potenciar el voluntariat en diferents àmbits, com ara en el tema de voluntariat per la llengua, des de l'àrea d'educació o bé en totes les tasques en campanyes de recaptació d'aliments o de fons... )
  Vist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redactarem el «Pacte per a la convivència i el civisme de la ciutadania d'Alella» implicant els veïns i veïnes mitjançant un procés participatiu. Posposat (Posposat a exercicis posteriors)
  Vist vermellVist negreVist negre
  • Impulsarem l'acció comunitària i al carrer.
  Vist verdVist negreVist negre
  • Promourem la sensibilització respecte de l'espai públic com un bé de tots des de les escoles i l'institut. Iniciat amb diferents accions (Realització de diferents accions de sensibilització a l'Institut i entre el jovent del poble en esdeveniments festius. )
  Vist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Actuarem per tal que la ciutadania provinent d'altres països tingui accés a tota la informació d'allò que passa al poble i n'acabin sent part activa. Aula d'acollida (Des de l'Aula d'Acollida de l'Ajuntament es realitzen accions per tal de facilitar a les persones nouvingudes l'accés a la informació i als recursos disponibles. )
  Vist grogVist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Destinarem el 0,7% dels ingressos propis del pressupost a la Cooperació Internacional.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Ampliarem els recursos gestionats per la banca ètica.
  Vist vermellVist verdVist negre