Pla d'actuació municipal 2015-2019
Participació i Cohesió

Les persones fem del nostre poble una realitat viva, on creem xarxes de relacions que ens fan una comunitat participativa i cohesionada. Aquests seran àmbits importants de treball transversal que ens han de permetre enfortir-nos com a comunitat i apropar la gent a les decisions municipals. Ho continuarem facilitant.

A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018.

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat i no previst en l'exercici.  groc iniciat i no previst en l'exercici i vermell no executat i no previst en l'exercici.


SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL A FINAL DE L'EXERCICI 2018


Objectius aconseguits /accions executades:  5 - 38%


Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 6 - 46% 


Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 2 - 15% 

 
Pujar al principi de la pàgina