Pla d'actuació municipal 2015-2019
 
Cultura i Educació

Compromesos amb els valors republicans, l'educació i la cultura han estat i seran pilars de la nostra actuació. L'entrada en funcionament del nou Espai Cultural implicarà una millora en les condicions de la programació tant quantitativament com qualitativa. Continuarem fent una aposta estratègica per donar suport i complementar els agents educatius del nostre poble.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 2015, 2016 i 2017
Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat fora del termini previst  groc iniciat fora del termini previst vermell no executat l'any següent al termini previst.