Pla d'actuació municipal 2015-2019
Cultura i Educació

Compromesos amb els valors republicans, l'educació i la cultura han estat i seran pilars de la nostra actuació. L'entrada en funcionament del nou Espai Cultural implicarà una millora en les condicions de la programació tant quantitativament com qualitativa. Continuarem fent una aposta estratègica per donar suport i complementar els agents educatius del nostre poble.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018
Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat fora del termini previst  groc iniciat fora del termini previst vermell no executat l'any següent al termini previst. 


SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL A FINAL DE L'EXERCICI 2018

Objectius aconseguits /accions executades:  18 - 64%


Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 6 - 21% 


Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 4 - 14% 


 • 20152016201720182019
  • Construirem el nou Espai Cultural la primera meitat del mandat. pendent d'enllestir les obres (Les obres segueixen en marxa i es preveu obrir i posar en funcionament l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella el primer trimestre de 2019.) )
  Vist verdVist verdVist grogVist grog
  • Posada en funcionament d'una programació estable de música, dansa, teatre, cinema i espectacles infantils. S'ha començat a treballar (Ja s'ha començat a treballar en la preparació de la programació del nou Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella.) (Pendent de la posada en funcionament del nou Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella. )
  Vist vermellVist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Donarem continuïtat al projecte Espais de Poesia i la Mostra Literària.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre
  • Suport al projecte Músics en Residència en el marc del Festival d'Estiu. Programa propi de Músics en Residència (Des de 2017 Músics en Residència està deslligat del Festival d'Estiu i té un programa propi per tal de donar-li una major rellevància. )
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre
  • Ampliarem de propostes del projecte Alella Viu la Música.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre
  • Després de la seva recuperació el 2015, donarem continuïtat dels Juliols de la UB a Alella. El programa es realitza cada dos anys (La propera edició serà al juliol de 2019)
  Vist verdVist verdVist verdVist negre
  • Recuperació de les Jornades Ferrer i Guàrdia i establiment de la seva celebració biennal.
  Vist verdVist verd
  • Potenciació de l'Espai Actiu, centre de formació d'adults, i amb voluntat d'ampliar la col·laboració amb el món universitari. Adequació de l'oferta a la demanda (Durant l'any 2018 es va fer una enquesta per veure la demanda de la ciutadania i adaptar l'oferta formativa a les necessitats recollida a l'enquesta. També s'ha estrenat com a centre col·laborador de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)) (En procés de reflexió del servei. )
  Vist verdVist grogVist verdVist negre
  • Potenciarem els projectes col·laboratius intergeneracionals per establir ponts de diàleg i coneixement.
  Vist verdVist verdVist grogVist negre
  • Continuïtat  del  projecte  artístic  i  de  pensament  de  Can Manyé  tot  avançant  en  la col·laboració amb d'altres centres del país.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Increment dels recursos econòmics transferits als centres educatius i les seves AMPA.
  Vist verdVist verd
  • Manteniment del suport psicopedagògic municipal als centres educatius.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Donarem continuïtat al Projecte de Currículum Obert a l'Institut.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre
  • Continuarem el Programa de Transició al Treball en col·laboració amb municipis de l'entorn.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre
  • Ampliarem el programa de reforç escolar a primària i secundària.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Introducció d'un curs de preparació per al nivell B2.2 orientat als estudiants universitaris.
  Vist verdVist verdVist verdVist negre
  • Actuarem per facilitar l'aprenentatge de l'anglès entre els nostres infants i joves.
  Vist verdVist verdVist verdVist negre
  • Fomentarem l'intercanvi lingüístic.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Posarem en marxa del Consell d'Infants del poble. Posposat (Està previst demanar assessorament a la Diputació de Barcelona ) (Posposat)
  Vist vermellgroc

 • 20152016201720182019
  • Acordarem amb els centres educatius l'obertura d'alguna de les seves pistes esportives. En estudi (En estudi)
  Vist vermellVist vermellVist vermellVist negre
  • Continuarem treballant per crear el camí escolar de l'escola La Serreta fins al centre del poble.Iniciat (S'han realitzats diferents actuacions i es continuarà treballant durant el 2019.)   (En estudi)
  Vist vermellVist groggroc 

 • 20152016201720182019
  • Continuarem l'experiència dels casals d'estiu musicals.
  Vist verdVist verdVist verdVist negre
  • Aprofundirem en les propostes formatives musicals des de l'Ajuntament.
  Vist verdVist verdVist verdVist negre
  • Amb les noves aules a l'Espai Cultural ampliarem l'oferta de l'Escola de Dansa Municipal. Pendent de l'Espai d'Arts Escèniques (Pendent de la posada en funcionament de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella)  (Pendent de la posada en funcionament de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella)
  Vist vermellVist vermellVist negre
  • Introduirem una oferta de formació artística a Can Manyé.
  Vist verdVist verd
  • Generarem una proposta de formació teatral. Pendent de l'Espai d'Arts Escèniques (Pendent de la posada en funcionament de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella) )
  Vist vermellVist vermellVist negre

 • 20152016201720182019
  • Revisarem i aprovarem definitivament el projecte executiu de la nova biblioteca i arxiu municipal. En estudi (Cal actualitzar el projecte, s'espera per a inicis de 2019)
  Vist grog
  • Treballarem per intentar licitar les seves obres abans no finalitzi el mandat. Posposat per al proper mandat (S'està fent una actualització del projecte executiu amb la previsió que es pugui licitar en el proper mandat. )
  Vist vermellVist negre
 
Pujar al principi de la pàgina