Pla d'actuació municipal 2015-2019
 
Espai Públic i Mobilitat

Aquests darrers anys hem definit un model de via pública a Alella, millorant els carrers, parcs i zones verdes. Una feina ingent donades les característiques del model dispers del nostre poble. Persistirem en aquesta feina.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 2015, 2016 i 2017

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat i no previst en l'exercici.  groc iniciat i no previst en l'exercici i vermell no executat i no previst en l'exercici.