Pla d'actuació municipal 2015-2019
Atenció a les Persones

Estem al servei de les persones, grans, joves i infants. La nostra funció és treballar per millorar-ne la seva qualitat de vida i intentar igualar-ne les oportunitats.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 
2015, 2016, 2017 i 2018

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat fora del termini previst  groc iniciat fora del termini previst vermell no executat l'any següent al termini previst. 


SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL A FINAL DE L'EXERCICI 2018


Objectius aconseguits /accions executades:  16 - 69%


Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 2 - 9% 


Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 5 - 22% 
 • 20152016201720182019
  • Reforçarem l'àrea d'atenció a les persones amb més recursos humans i econòmics.
  Vist grogVist verd
  • Dotarem  la  Xarxa  Municipal  d'Atenció  a  la  Infància  i  a  l'Adolescència  de  les  eines necessàries per oferir una atenció coordinada des dels professionals i agents implicats per tal de prevenir i informar per afavorir la detecció precoç de les situacions de risc. Protocol d'infància i risc (Al primer trimestre de 2019 està previst aprovar el protocol d'infància i risc. )
  Vist verdVist verd
  • Ampliarem el servei d'acompanyament personalitzat a les persones a l'atur.
  Vist verdVist verd
  • Farem de la prospecció d'empreses una possibilitat de noves contractacions.
  Vist verdVist verd
  • Treballarem per aconseguir realitzar formació ocupacional relacionada amb els sectors forts de la nostra activitat econòmica. Cicle formatiu de Grau Mig (L'Institut Alella ha aconseguit incrementar l'oferta formativa amb la incorporació aquest curs 2018-2019 del Cicle Formatiu de Grau Mig de Comerç i Màrqueting. )
  Vist grogVist verdVist verdVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Mantindrem els ajuts a l'escolarització.
  Vist verd
  • Reformularem els ajuts a l'IBI.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Potenciarem   els   serveis   d'atenció   domiciliària   i la teleassistència,   tot   plantejant   de desenvolupar nous projectes com «els àpats en companyia» o «la farmàcia a casa».Iniciat (El nou contracte del servei iniciat l'any 2018 incorpora millores, com a la figura de l'integrador social per atendre les necessitats a nivell familiar. També es fa el servei de farmàcia a casa amb els usuaris i usuàries del SAD. Resta pendent de desenvolupar els àpats en companyia a l'espera de trobar un espai idoni, com podria ser Can Gaza, quan el Casal d'Alella deixi els mòduls prefabricats. )   (Els "àpats en companyia" s’estan desenvolupant amb col·laboració de la Fundació Germans Aymar i Puig. )
  Vist grogVist grogVist grog
  • Crearem el Consell de savis i sàvies per donar suport a les Jornades de Gent Gran i a les accions destinades al col·lectiu.
  Vist verd
  • Ampliarem les places als tallers de memòria com a mesura activa davant l'envelliment.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Elaborarem el Pla Local d'EquitatElaborat i pendent d'aprovació (Ja està elaborat i es preveu aprovar en el Ple municipal de gener de 2018)   (Els treballs es van iniciar l’any 2016 i es preveu aprovar l'any 2017.)
  Vist verd
  • Redactarem amb el personal de l'Ajuntament el protocol contra l'assetjament en el lloc de treball.Pendent d'aprovació (Està redactat, a punt de ser aprovat de nou. ) (Està enllestit l’esborrany, que resta pendent de revisió i d'aprovació d'aprovació. )
  Vist grogverd

 • 20152016201720182019
  • Potenciarem l'Aula d'Acollida.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist negre
  • Mantindrem la col·laboració amb el Masnou i Teià en el Servei d'Assessorament en Matèria d'Estrangeria. El servei es presta des de l'aula d'acollida (El servei es segueix prestant des de l'Aula d'Acollida Municipal. ) (El servei es dóna a través de l'aula d'acollida municipal.)
  Vist verdVist verdVist vermellVist vermellVist negre
  • Donarem resposta des de l'àmbit local a la crisi humanitària dels refugiats. Ajuts als refugiats (S’han realitzat accions de sensibilització i l’Ajuntament s’ha ofert com a poble refugi, però encara no han arribat els refugiats. Mantenim el contacte amb el Fons Català de Cooperació Internacional. Donat que no han pogut arribar al municipi, es va acordar destinar una partida de 3.000 euros del pressupost de 2018 per a ajudar als refugiats en trànsit, aquesta partida també està recollida als pressupostos de 2019. ) )
  Vist groggrocArxiu extern

 • 20152016201720182019
  • Fomentarem i potenciarem l'adopció d'hàbits i estils de vida saludables. Rutes saludables (L'any 2017 ens van integrar en la campanya "A cent cap als 100" de la Diputació de Barcelona, per a majors de 65 anys, i l'any 2018 hem posat en marxa dues rutes saludables pel municipi. )
  Vist verdVist verdVist verdVist negre
  • Crearem els itineraris saludables per facilitar l'activitat física a totes les edats.En marxa des de 2018 ( L'any 2018 hem posat en marxa dues rutes saludables pel municipi. ) )
  Vist grogVist grogArxiu extern
  • Redactarem un programa específic de prevenció de drogodependències.Accions transversals (No s'ha redactat un programa específic perquè s'ha optat per dur a terme accions concretes des de diferents àmbits com Adolescència i Joventut i Serveis a les Persones. )  (Posposat a l'any 2017)
  Vist vermellVist vermell

 • 20152016201720182019
  • Impulsarem el Consell Municipal de Salut en col·laboració amb el consultori, centres mèdics i farmàcies del poble per millorar l'oferta i qualitat del servei sanitari. Reconversió en Taula de Salut (Pendent d'enllestir l'aprovació del Pla Local de Salut, prevista per al mes de febrer de 2019, s'ha repensat aquest tema i en comptes de crear un Consell Municipal de Salut, es crearà una Taula de Salut en la representació de farmàcies, agents sanitaris i tècnics. )  (Pendent de l'aprovació del Pla Local de Salut, que s'està acabant d'enllestir i que es preveu sotmetre a votació el 1r semestre de 2018. )
  Vist vermellArxiu extern

 • 20152016201720182019
  • Treballarem per aconseguir la instal·lació d'una base del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a Alella.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Farem crides al voluntariat social per accions concretes i en promourem la formació. Posposat a l'any 2020 (Totes les accions de voluntariat es posposen al 2020. Cal estudiar l'estratègia general de participació. ) (Posposat a l'any 2018. )
  Vist vermellVist vermell
  • Actuarem per posar en xarxa tots els col·lectius que treballen amb persones voluntàries.Posposat a l'any 2020 (Totes les accions de voluntariat es posposen al 2020. Cal estudiar l'estratègia general de participació.)
  Vist vermell
  • Promourem la creació d'un banc del temps.En estudi i valoració (Totes les accions de voluntariat es posposen al 2020. Cal estudiar l'estratègia general de participació.)
  Vist vermellVist negre
 
Pujar al principi de la pàgina