Pla d'actuació municipal 2015-2019
 
Bon Govern

En els darrers anys l'Ajuntament d'Alella ha esdevingut una administració econòmicament sostenible, amb més transparència i eficiència. Tenim el repte de continuar les dinàmiques generades tot aprofundint en una major eficiència de la gestió dels recursos i facilitant encara més l'accés de la ciutadania a la informació i acció municipal.

A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 2015, 2016 i 2017:
Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat fora del termini previst  groc iniciat fora del termini previst vermell no executat l'any següent al termini previst. 


 • 20152016201720182019
  • Aprovarem un nou Reglament Orgànic Municipal. Posposat a l'any 2018 (S'ha començat a treballar des de fa uns mesos amb la voluntat de poder aprovar el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) l'any 2018. )
   (L'aprovació del Reglament Orgànic Municipal s'ha posposat per a 2017.)
  Vist vermellgroc
  • Avançarem en la implantació d'un sistema d'avaluació de la qualitat del servei i de compliment d'objectius.Iniciat amb avaluació del PAM (Hem desenvolupat un sistema d’avaluació del PAM i hem iniciat un sistema d'avaluació de la qualitat del servei de l'OAC. ) (Hem desenvolupat un sistema d’avaluació del PAM i tenim previst implementar altres sistemes d’avaluació de resultats durant els propers exercicis. )
  Vist grogVist verdVist negre
  • Posarem en funcionament un sistema de gestió digital de la despesa.
  Vist verd
  • Articularem un sistema per tal de garantir la resposta a totes les instàncies presentades davant l'Ajuntament. Executat parcialment (Executat parcialment i en espera d'enllestir amb la implantació i desenvolupament del nou programari lligat a l'administració electrònica. ) (S’ha implementat un sistema per donar resposta a les instàncies presentades pels regidors/es de l’oposició i s’està treballant en el sistema per donar resposta a la resta d’instàncies.)
  Vist grogVist grog
  • Establirem un calendari d'amortització del deute tenint en compte les inversions previstes.
  Vist verd
  • Promourem la contractació laboral pública del personal, quan la legislació ho permeti.
  Vist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Activarem les audiències públiques com a nova via d'interrelació amb la ciutadania.
  Vist verd
  • Redactarem el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Poble. Redactat i pendent d'aprovació (El document ja està redactat i es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018) (Es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018)
  Vist verd

  Vist verd

  • Es mantindran les reunions amb els barris tot valorant-ne l'actualització del seu format 
  Vist verdVist negre
  • Establirem mecanismes de relació continuada amb les associacions de veïns amb la creació del Consell Sectorial de Barris.
  Vist verd
  • Avançarem en la implicació dels consells sectorials en la gestió pressupostària.Posposat (Estudiarem la possibilitat de implicar els consells sectorials i de participació en els propers exercicis.)
  Vist vermellVist vermellVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Posarem en funcionament del portal de transparència i dades obertes.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Treballarem per fer possible la posada a disposició del màxim de dades obertes.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Continuarem implementant millores en la comunicació digital.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Seguirem avançant en l'ús de programari obert a l'Ajuntament. Iniciat (S’ha instal·lat un nou servidor amb programari lliure (Linux). El nou sistema de gestor d'expedients que s'ha començat a implementar és compatible amb el programari lliure. ) (S’ha instal·lat un nou servidor amb programari lliure (Linux) i s’està estudiant la compatibilitat del programari lliure amb programari específic de l’Administració )
  Vist grogVist grogVist grogVist negreVist negre
  • Passarem d'àudio a vídeo les retransmissions en streaming del ple.Posposat a l'any 2018 (Es preveia implementar en 2017 amb la reforma integral de l'edifici de l'Ajuntament, però atès que finalment no s'executen les obres s'implementarà l'any 2018.)  (Es preveu implementar conjuntament amb la reforma de l’edifici de l’Ajuntament l'any 2017)
  Vist vermellvermell

 • 20152016201720182019
  • Mantindrem la imposició fiscal els primers dos anys.
  Vist verdVist verd
  • Avaluarem la possibilitat de reduir la pressió fiscal en termes monetaris els dos darrers anys.
  Vist negreVist negre
  • Crearem la carta de serveis. Iniciat el procés (S'ha aprovat la primera carta de serveis de l'OAC i s'està treballant en les cartes de les àrees d'Esports i Serveis a les Persones. )
  Vist grog
  • Aprofundirem en la tarificació social als serveis i activitats de l'àmbit municipal. Posposat (Posposat al proper exercici. )
  Vist vermell

 • 20152016201720182019
  • Introduirem un nou mètode de treball a l'OAC presencial.
  Vist verdVist verdVist verd
  • Ampliarem el nombre de tràmits disponibles en línia a l'OAC virtual. En espera (Iniciat el procés i es preveuen ampliar els tràmits que es poden fer per Internet amb al canvi de programari per a la implantació de l'administració electrònica.)  (Iniciat el procés, amb el canvi de programari per la implantació de l'administració electrònica. )
  Vist verdVist verdVist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redacció del reglament del Síndic de Greuges.Aprovat l'any 2017 (Aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)  (S’estan enllestint les tasques de redacció del reglament. )
  Vist grogverd
  • Nomenament i posada en funcionament de la figura del Síndic de Greuges.Previst a l'any 2018 (Ja s'han presentat les candidatures i està pendent de nomenament per part del Ple municipal. Previst per al 1r semestre de 2018.)  (El nomenament està previst al llarg de l’exercici 2017, un cop aprovat el Reglament. )
  Vist vermellgroc

 • 20152016201720182019
  • Avaluació compartida de les possibilitats de mancomunar d'altres serveis a més dels actuals.En estudi (Iniciats els tràmits per estudiar la possibilitat de mancomunar el servei de taxi i també s'ha reforçat la gestió mancomunada del Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora i la realització de les obres d'accés al centre des de l'àrea de descans de l'autopista... Igualment es duen a terme altres actuacions de forma conjunta com les Jornades d'Emprenedoria o les Jornades d'Ocupació, d'Alella, el Masnou i Teià.)  (En estudi)
  Vist grogVist verd
  • Aprofundir  en les  accions  conjuntes  vinculades  a  la  promoció  econòmica,  ocupació, turisme i emprenedoria.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre