Pla d'actuaciķ municipal 2015-2019
 
Bon Govern

En els darrers anys l'Ajuntament d'Alella ha esdevingut una administraciķ econōmicament sostenible, amb més transparčncia i eficičncia. Tenim el repte de continuar les dināmiques generades tot aprofundint en una major eficičncia de la gestiķ dels recursos i facilitant encara més l'accés de la ciutadania a la informaciķ i acciķ municipal.

A les taules de l'esquerra podeu veure la calendaritzaciķ de les actuacions i l'avaluaciķ de resultats dels exercicis 2015, 2016 i 2017:
Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat fora del termini previst  groc iniciat fora del termini previst vermell no executat l'any següent al termini previst. 


 • 20152016201720182019
  • Aprovarem un nou Reglament Orgānic Municipal. Posposat a l'any 2018 (S'ha comenįat a treballar des de fa uns mesos amb la voluntat de poder aprovar el nou Reglament Orgānic Municipal (ROM) l'any 2018. )
   (L'aprovaciķ del Reglament Orgānic Municipal s'ha posposat per a 2017.)
  Vist vermellgroc
  • Avanįarem en la implantaciķ d'un sistema d'avaluaciķ de la qualitat del servei i de compliment d'objectius.Iniciat amb avaluaciķ del PAM (Hem desenvolupat un sistema d’avaluaciķ del PAM i hem iniciat un sistema d'avaluaciķ de la qualitat del servei de l'OAC. ) (Hem desenvolupat un sistema d’avaluaciķ del PAM i tenim previst implementar altres sistemes d’avaluaciķ de resultats durant els propers exercicis. )
  Vist grogVist verdVist negre
  • Posarem en funcionament un sistema de gestiķ digital de la despesa.
  Vist verd
  • Articularem un sistema per tal de garantir la resposta a totes les instāncies presentades davant l'Ajuntament. Executat parcialment (Executat parcialment i en espera d'enllestir amb la implantaciķ i desenvolupament del nou programari lligat a l'administraciķ electrōnica. ) (S’ha implementat un sistema per donar resposta a les instāncies presentades pels regidors/es de l’oposiciķ i s’estā treballant en el sistema per donar resposta a la resta d’instāncies.)
  Vist grogVist grog
  • Establirem un calendari d'amortitzaciķ del deute tenint en compte les inversions previstes.
  Vist verd
  • Promourem la contractaciķ laboral pública del personal, quan la legislaciķ ho permeti.
  Vist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Activarem les audičncies públiques com a nova via d'interrelaciķ amb la ciutadania.
  Vist verd
  • Redactarem el Reglament d'Organitzaciķ i Funcionament del Consell de Poble. Redactat i pendent d'aprovaciķ (El document ja estā redactat i es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018) (Es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018)
  Vist verd

  Vist verd

  • Es mantindran les reunions amb els barris tot valorant-ne l'actualitzaciķ del seu format 
  Vist verdVist negre
  • Establirem mecanismes de relaciķ continuada amb les associacions de veīns amb la creaciķ del Consell Sectorial de Barris.
  Vist verd
  • Avanįarem en la implicaciķ dels consells sectorials en la gestiķ pressupostāria.Posposat (Estudiarem la possibilitat de implicar els consells sectorials i de participaciķ en els propers exercicis.)
  Vist vermellVist vermellVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Posarem en funcionament del portal de transparčncia i dades obertes.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Treballarem per fer possible la posada a disposiciķ del māxim de dades obertes.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Continuarem implementant millores en la comunicaciķ digital.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Seguirem avanįant en l'ús de programari obert a l'Ajuntament. Iniciat (S’ha instalˇlat un nou servidor amb programari lliure (Linux). El nou sistema de gestor d'expedients que s'ha comenįat a implementar és compatible amb el programari lliure. ) (S’ha instalˇlat un nou servidor amb programari lliure (Linux) i s’estā estudiant la compatibilitat del programari lliure amb programari específic de l’Administraciķ )
  Vist grogVist grogVist grogVist negreVist negre
  • Passarem d'āudio a vídeo les retransmissions en streaming del ple.Posposat a l'any 2018 (Es preveia implementar en 2017 amb la reforma integral de l'edifici de l'Ajuntament, perō atčs que finalment no s'executen les obres s'implementarā l'any 2018.)  (Es preveu implementar conjuntament amb la reforma de l’edifici de l’Ajuntament l'any 2017)
  Vist vermellvermell

 • 20152016201720182019
  • Mantindrem la imposiciķ fiscal els primers dos anys.
  Vist verdVist verd
  • Avaluarem la possibilitat de reduir la pressiķ fiscal en termes monetaris els dos darrers anys.
  Vist negreVist negre
  • Crearem la carta de serveis. Iniciat el procés (S'ha aprovat la primera carta de serveis de l'OAC i s'estā treballant en les cartes de les ārees d'Esports i Serveis a les Persones. )
  Vist grog
  • Aprofundirem en la tarificaciķ social als serveis i activitats de l'āmbit municipal. Posposat (Posposat al proper exercici. )
  Vist vermell

 • 20152016201720182019
  • Introduirem un nou mčtode de treball a l'OAC presencial.
  Vist verdVist verdVist verd
  • Ampliarem el nombre de trāmits disponibles en línia a l'OAC virtual. En espera (Iniciat el procés i es preveuen ampliar els trāmits que es poden fer per Internet amb al canvi de programari per a la implantaciķ de l'administraciķ electrōnica.)  (Iniciat el procés, amb el canvi de programari per la implantaciķ de l'administraciķ electrōnica. )
  Vist verdVist verdVist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redacciķ del reglament del Síndic de Greuges.Aprovat l'any 2017 (Aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)  (S’estan enllestint les tasques de redacciķ del reglament. )
  Vist grogverd
  • Nomenament i posada en funcionament de la figura del Síndic de Greuges.Previst a l'any 2018 (Ja s'han presentat les candidatures i estā pendent de nomenament per part del Ple municipal. Previst per al 1r semestre de 2018.)  (El nomenament estā previst al llarg de l’exercici 2017, un cop aprovat el Reglament. )
  Vist vermellgroc

 • 20152016201720182019
  • Avaluaciķ compartida de les possibilitats de mancomunar d'altres serveis a més dels actuals.En estudi (Iniciats els trāmits per estudiar la possibilitat de mancomunar el servei de taxi i també s'ha reforįat la gestiķ mancomunada del Centre Enoturístic i Arqueolōgic de Vallmora i la realitzaciķ de les obres d'accés al centre des de l'ārea de descans de l'autopista... Igualment es duen a terme altres actuacions de forma conjunta com les Jornades d'Emprenedoria o les Jornades d'Ocupaciķ, d'Alella, el Masnou i Teiā.)  (En estudi)
  Vist grogVist verd
  • Aprofundir  en les  accions  conjuntes  vinculades  a  la  promociķ  econōmica,  ocupaciķ, turisme i emprenedoria.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre