Ōrgans Municipals de Participaciķ

Consell Municipal de l’Habitatge Social
Descripciķ: El Consell Municipal de l'Habitatge Social de l'Ajuntament d'Alella, creat per acord de Ple municipal en sessiķ del 26 de juny de 2008, és l'ōrgan consultiu i de participaciķ en els assumptes del municipi en matčria d'habitatge. Té per finalitat exercir les funcions consultives i de participaciķ en relaciķ a les diferents accions i interessos vinculats a la planificaciķ, programaciķ i gestiķ de les polítiques d'habitatge social a Alella. El Plenari estā integrat per l'alcalde, el regidor de l'ārea amb competčncia en habitatge, un regidor o representat de cada grup municipal.
Periodicitat: El Plenari del Consell s'ha de reunir un mínim de dos cops l'any en sessiķ ordināria i, en sessions extraordināries, sempre que el president consideri necessāria la convocatōria i quan ho solˇlicitin una tercera part dels seus membres.
Representant Ajuntament d’Alella: Abel Miravet Rubio (ERC+SxA), Ferran Pou Alsius (Gd'A), Marc Viladecans Molina-Martell (CiU), Mercč Pedemonte Clemente (Alternativa per Alella-CUP), Annerose Bloss (PP) i Carmen Esteras Miņana (Alella Primer-CP)


Consell Escolar Municipal
Descripciķ: Defineix els objectius, composiciķ i funcionament d'aquest ōrgan assessor, de consulta i participaciķ sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament al municipi. Al Consell Escolar Municipal, que es va constituir formalment el 10 de novembre de 2010, estan representats tots els sectors implicats en temes educatius del municipi: alumnes, mestres i professors, directors i titulars de centres -tant de la xarxa pública com de la privada-, personal de l'administraciķ i serveis, altres āmbit educatius i representats de l'Ajuntament.
Periodicitat: El Plenari es reunirā en sessiķ ordināria tres vegades durant el curs escolar, especialment a l’inici i a l’acabament. Amb carācter extraordinari es podrā reunir a proposta del President/a o a proposta per escrit d’una tercera part dels membres del Consell.
Representant Ajuntament d’Alella: Andreu Francisco i Roger (ERC+SxA), Maria Teresa Vilarķ i Comas (ERC+SxA), Anna Alfaro (ERC+SxA), Josep Bardés Conesa (Gd'A), Esteve Garcia-Ossorio Barrosso (CiU) i Oriol Font Casaseca (Alternativa per Alella-CUP).


Comissiķ de Cooperaciķ Internacional
Descripciķ: Per tal de gestionar millor els recursos, l'Ajuntament d'Alella va crear al 2009 la Comissiķ de Cooperaciķ Internacional, formada per ciutadans i ciutadanes d'Alella amb interčs en la matčria. Des de la Comissiķ es planifiquen les accions de sensibilitzaciķ a la poblaciķ, es concreta el contingut de les Jornades de Cooperaciķ Mirades al mķn, que se celebren al novembre; s'avaluen els projectes de cooperaciķ al desenvolupament que reben suport alellenc i es dissenyen estratčgies per millorar el treball que fa el municipi en matčria de cooperaciķ i solidaritat. La Comissiķ de Cooperaciķ Internacional de l'Ajuntament d'Alella és un ōrgan consultiu de participaciķ ciutadana que treballa amb l'objectiu de contribuir a la lluita per erradicar la pobresa i les seves causes estructurals. Estā formada per totes aquelles persones ciutadanes d'Alella, amb interčs en la matčria i que així ho desitgin. La participaciķ és personal i en cap cas podran participar-hi persones en representaciķ d'entitats o organitzacions que treballin la cooperaciķ. La Comissiķ realitza un mínim de sis reunions l'any.
Periodicitat: Mensual
Els membres de la Comissiķ sķn: Āngels Soler, Gisela Miņana, Josep Maria Milian, Tomās Bel, Victōria Molina, Avelˇlina Mas i Marc Viladecans.
Per participar-hi o per més informaciķ:  cooperacio@alella.cat


Consell Sectorial Municipal de Barris 
Descripciķ: 
El Ple de l'Ajuntament celebrat el 28 de juliol de 2016 va aprovar la creaciķ del Consell Sectorial Municipal de Barris.Aquest consell sectorial, previst en les actuacions del Pla d'Acciķ Municipal, neix com espai d'interlocuciķ amb les associacions de veīns i veīnes d´Alella. Per a la creaciķ d´aquest Consell Sectorial, serā necessāria una majoria absoluta, tal com ho descriu l'article 23 del Reglament de Participaciķ Ciutadana d'Alella. La creaciķ del Consell es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-CP i Alternativa per Alella-CUP i el vot en contra de Gd'A, CDC i PP.  
Periodicitat: El Plenari del Consell es reunirā un trimestralment en sessiķ ordināria i, en sessions extraordināries, sempre que el president consideri necessāria la convocatōria i quan ho solˇlicitin una tercera part dels seus membres. 
Els membres: El Plenari del Consell Sectorial estā integrat per l'Alcalde, exercint de president, i per un/a representant de cadascuna de les associacions de veīns i veīnes inscrites en el Registre Municipal d'Entitats d'Alella. El president resta facultat de convidar als responsables de les diverses ārees de l´Ajuntament segons l'ordre del dia de la convocatōria.

  • Primera reuniķ del Consell Sectorial Municipal de Barris: 22 de novembre de 2016. 
  • Segona reuniķ del Consell Sectorial Municipal de Barris: 21 de febrer de 2017.  Presentaciķ de la sessiķ. ALTRES ESPAIS DE PARTICIPACIĶ

A part d'aquests tres ōrgans de participaciķ constituīts formalment, hi ha d'altres espais de participaciķ i trobada que treballen en diferents āmbits i que es convoquen periōdicament al llarg de l'any.

Comissiķ de Festes: Vinculada a la Regidoria de Cultura i Festes, a la comissiķ participen diferents entitats del municipi que colˇlaboren en l'elaboraciķ del programa de Festa Major, de la Festa de la Verema i d'altres festes populars que se celebren a Alella, com ara el Carnestoltes o la Cavalcada de Reis.

Comissiķ del Cap de Setmana Jove: Vinculada a la Regidoria de Joventut i estā formada per joves associats/des del poble que s'encarrega d'organitzar el programa del Cap de Setmana Jove. La comissiķ es constitueix uns mesos abans de la celebraciķ del Cap de Setmana Jove i després de la valoraciķ de la festa es torna a desfer fins al següent any.

 

Informaciķ publicada el 21 de gener de 2014