Consell Escolar Municipal

El Consell neix amb la voluntat de ser el punt trobada per fomentar la interrelaciķ, la comunicaciķ i la colˇlaboraciķ entre l'administraciķ i els diferents sectors de la comunitat educativa d'Alella. És l'eina que ha de vetllar per consolidar una xarxa educativa local que garanteixi el dret a l'educaciķ de tots els ciutadans i que prengui com a fonament la igualtat, l'equitat, la justícia social i el respecte a la diversitat. A més, ha de fomentar la relaciķ i la colˇlaboraciķ entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperaciķ i la corresponsabilitat.

A través d'aquest ōrgan es podran consensuar, entre d'altres qüestions, la unificaciķ del calendari escolar; l'intercanvi de recursos i projectes pedagōgics i d'innovaciķ educativa; i aspectes relacionats amb la transiciķ dels joves de l'escola al mķn treball.

Al Consell Escolar Municipal, que es va constituir formalment el 10 de novembre de 2010, estan representats tots els sectors implicats en temes educatius del municipi: alumnes, mestres i professors, directors i titulars de centres -tant de la xarxa pública com de la privada-, personal de l'administraciķ i serveis, altres āmbit educatius i representats de l'Ajuntament.

Les funcions principals sķn:

  • Planificaciķ de les places escolars.
  • Foment d'activitats que afavoreixen la millora de la qualitat educativa i la renovaciķ pedagōgica.
  • Desenvolupament d'accions per afavorir la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat.
  • Optimitzaciķ de recursos humans i materials dels centres educatius.
  • Activitats complementāries i extraescolars que enriqueixen el currículum escolar.

Defineix els objectius, composiciķ i funcionament d'aquest ōrgan assessor, de consulta i participaciķ sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament al municipi.

Informaciķ publicada l'11 de novembre de 2010