Portada|Seguretat i prevenció
Seguretat i prevenció
Telèfon
935552412
Horari
24 hores de servei

Què fem?

L'Ajuntament destina una part important dels seus recursos a la seguretat i prevenció, a través de mitjans tècnics i humans. La Policia Local és l'encarregada de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals i les llibertats públiques, així com fer complir les ordenances, bans municipals i altres disposicions municipals. Les tasques policials són diverses i abasten diferents àmbits com ara l'administratiu, l'assistencial, el de seguretat i el de control del trànsit. També porta a terme campanyes de prevenció i sensiblització.

Responsable polític
Andreu Francisco i Roger
Responsable tècnic
Josep Antoni Gómez (sotsinspector)
Personal

1 sergent
2 caporals
14 agents (3 vacants)
1 auxiliar administrativa

 

DESTAQUEM

L’Ajuntament ha posat en marxa un nou recurs en la lluita contra els robatoris a domicilis. Es diu “Beesafe” i és una APP  creada perquè la ciutadania pugui tenir una via directa i ràpida de connexió per alertar la Policia Local. Alella és el segon municipi de Catalunya, després de Matadepera, que fa servir aquesta aplicació, un sistema que permet enviar avisos d'emergència o incidències urgents a la Policia Local en només 15 segons. Llegir més

Davant dels comentaris que estan circulant els darrers dies, des de l’Ajuntament volem aportar informació real de la situació actual. Aquest mes de març, i pendents de tenir confirmació de dades per Mossos d’Esquadra, hi ha hagut 4 robatoris a cases particulars i 3 robatoris en centres educatius del municipi. El mes de febrer hi va haver 2 robatoris a cases particulars. Aquestes dades reflecteixen una baixada notable dels robatoris al nostre municipi respecte els mateixos mesos de l’any anterior.Llegir més

Pujar al principi de la pàgina