Notícies
Enquesta per conèixer l'estat de salut i els hàbits saludables dels veïns i veïnes d'Alella

L'Ajuntament anima la ciutadania a contestar el qüestionari que forma part del treball d'elaboració del Pla Local de Salut. Es poden contestar de fomar anònima totes les persones que visquin Alella i que tinguin 15 anys o més. Només es requereixen 10 minuts! 

Enquesta salutL’Ajuntament d’Alella està iniciant el procés d’elaboració d’un Pla Local de Salut per dotar el municipi d’entorns més segurs i saludables i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania d’Alella. El Pla Local de Salut parteix d’un abordatge integral en salut i té l’objectiu de planificar les actuacions que es duran a terme a Alella en matèria de salut durant els propers anys, tant a nivell de prevenció, protecció, com promoció de la salut.

La primera fase del Pla Local de Salut, que s’inicia aquest mes, consisteix en l’elaboració d’una anàlisi sobre la situació del municipi en matèria de salut i la detecció de les seves necessitats. Per fer-ho, s’involucrarà els diversos sectors i actors del municipi perquè aportin informació i reflexionin sobre la salut de la localitat.

Concretament, durant aquest mes abril es demanarà els veïns i veïnes d’Alella que participin en un qüestionari per conèixer quin és l’estat de salut del municipi. El qüestionari inclourà temes vinculats als hàbits i estils de vida de la població, així com a l’ús i valoració que la població fa dels recursos, infraestructures i activitats del municipi que tenen incidència en la salut. 

L'enquesta és anònima i es pot emplenar per Internet des d'aquest enllaç i en paper recollint els formularis i lliurant-los a diferents equipaments municipals: OAC, Can Lleonart, Espai Jove, Complex Esportiu Municipal, la Biblioteca Ferrer i Guàrdia i el Casal de la Gent Gran Gan Gaza. 

La participació dels habitants és essencial per poder fer aquest treball de diagnosi, per aquest motiu l’Ajuntament demana la població que col·labori contestant el qüestionari.  

Més informació a www.alella.cat/plasalut

Informació publicada el 4 d'abril de 2017