Programa "Salut i Escola"

Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformaciķ de les estructures, els valors i les funcions familiars, comunitāries i socials tenen en el medi escolar una manifestaciķ especial.

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educaciķ i la formaciķ integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoįment els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecciķ precoį pot ser la primera acciķ per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no expressades, perō sí manifestades per mitjā de conductes.

És per aixō que el Departament d'Educaciķ i el Departament de Salut posen en marxa, l'octubre de 2004, el programa "Salut i escola" (PSiE), amb el propōsit de potenciar la coordinaciķ dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promociķ de la salut i d'atenciķ a l'alumnat.

Objectius

• Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjanįant la consulta oberta als centres d'educaciķ secundāria amb les māximes garanties d'intimitat.
• Facilitar la promociķ d'actituds i hābits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educaciķ per a la salut.
• Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
• Detecciķ precoį dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible.

Eixos fonamentals

• la salut mental
• la salut afectiva i sexual
• el consum de drogues legals i ilˇlegals
• els trastorns de la conducta alimentāria

Consulta Oberta a Alella

Actualment al municipi d’Alella el programa estā implantat a través de la iniciativa Consulta Oberta a l'institut. Es una iniciativa que pretén apropar el sistema sanitari a joves i adolescents en el seu mateix entorn. El servei forma part del programa Escola i Salut que impulsen el departaments d’Ensenyament i Salut de la Generalitat per detectar situacions de riscs i la detecciķ precoį dels problemes de salut. A Alella el servei es concreta amb la Consulta Oberta que una infermera realitza un cop per setmana en el mateix institut. La visita coincideix amb l’hora del pati, de manera que l’alumnat pot anar a la consulta per plantejar els seus dubtes  o  demanar informaciķ de una forma rāpida i directa. El servei és gratuīt i confidencial i pot ajudar a detectar de forma precoį problemes relacionats amb temes d’alimentaciķ, sexualitat, addiccions o maltractaments. 

Més informaciķ en aquest enllaį