Portada|Seguretat i prevenció
Seguretat i prevenció
Telèfon
935552412
Horari
24 hores de servei

Què fem?

L'Ajuntament destina una part important dels seus recursos a la seguretat i prevenció, a través de mitjans tècnics i humans. La Policia Local és l'encarregada de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals i les llibertats públiques, així com fer complir les ordenances, bans municipals i altres disposicions municipals. Les tasques policials són diverses i abasten diferents àmbits com ara l'administratiu, l'assistencial, el de seguretat i el de control del trànsit. També porta a terme campanyes de prevenció i sensiblització.

Responsable polític
Andreu Francisco i Roger
Responsable tècnic
Josep Antoni Gómez (sotsinspector)
Personal

1 sergent
3 caporals
16 agents (4 vacants)
1 auxiliar administrativa

DESTAQUEM
L'oficina mòbil del DNI ha programat quatre noves sessions per tramitar el DNI electrònic el 8 de febrer, 5 d'abril i 17 de maig de 2019 (recollida de documentació). Cal demanar cita prèvia a la Policia Local d'Alella (93 5552412) Llegir més
EQUIPAMENTS
Pujar al principi de la pàgina