Portada|Seguretat i prevenció
Seguretat i prevenció
Telèfon
935552412
Horari
24 hores de servei

Què fem?

L'Ajuntament destina una part important dels seus recursos a la seguretat i prevenció, a través de mitjans tècnics i humans. La Policia Local és l'encarregada de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals i les llibertats públiques, així com fer complir les ordenances, bans municipals i altres disposicions municipals. Les tasques policials són diverses i abasten diferents àmbits com ara l'administratiu, l'assistencial, el de seguretat i el de control del trànsit. També porta a terme campanyes de prevenció i sensiblització.

Responsable polític
Andreu Francisco i Roger
Responsable tècnic
Josep Antoni Gómez (sotsinspector)
Personal

1 sergent
2 caporals
14 agents (3 vacants)
1 auxiliar administrativa

 

DESTAQUEM

Davant dels comentaris que estan circulant els darrers dies, des de l’Ajuntament volem aportar informació real de la situació actual. Aquest mes de març, i pendents de tenir confirmació de dades per Mossos d’Esquadra, hi ha hagut 4 robatoris a cases particulars i 3 robatoris en centres educatius del municipi. El mes de febrer hi va haver 2 robatoris a cases particulars. Aquestes dades reflecteixen una baixada notable dels robatoris al nostre municipi respecte els mateixos mesos de l’any anterior.Llegir més

Pujar al principi de la pàgina