Participació ciutadana

Audiències públiques de barri

Audiències públiques de barriL'Ajuntament convoca els veïns i veïnes del municipi a participar a les Audiències Públiques de barri per informar de diferents temes relacionats amb la seguretat ciutadana i copsar de prop llurs inquietuds i suggeriments. S'han programat cinc sessions dedicades a diferents sectors del poble. 

SindicL’Oficina del Síndic de Greuges va atendre l’any passat 39 peticions de ciutadans i ciutadanes d’Alella, 13 més que a l’exercici anterior. Del total d’actuacions iniciades l’any passat, 21 van ser queixes i 18 consultes. Entre les demandes, destaquen les relacionades amb temes de consum: es van rebre 13, el que suposa més d’un 33% dels requeriments. Les qüestions referents a polítiques socials (consum, educació, infància, serveis socials o treball) van centrar el 25% de les demandes amb 10 persones ateses. Medi ambient, urbanisme i habitatge ocupen la tercera posició amb 8 queixes i consultes.