Els formularis
Procés de consulta ciutadana per a l'elaboració del Reglament Municipal del Mercat de Marxants
El formulari es pot emplenar del 10 al 29 d'octubre ambdós inclosos

L’Ajuntament d’Alella ha iniciat els tràmits per a l’elaboració del Reglament Municipal del Mercat de Marxants, d’acord amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de la Generalitat de Catalunya sobre la venda no sedentària en mercats de marxants, en el què es regula els diferents aspectes de la venda no sedentària, tant per a les administracions locals a l'hora de redactar i aprovar les seves disposicions, com per als comerciants i les seves organitzacions a l'hora de disposar d'uns paràmetres adequats en els quals poder basar les seves expectatives econòmiques. 

Com a pas previ a l’aprovació d’aquest reglament, i d'acord amb allò establert a l'article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l'aprovació inicial del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

Podeu participar en aquesta consulta emplenant aquest formulari del 10 al 29 d’octubre. 

DADES PERSONALS
*
*
*
*Sexe
*Franja d'edat
*Barri/ubicació
PROPOSTES
*Considereu que la ubicació actual del mercat no sedentari es l’adequada?
Cliqueu per veure l'ajuda 
*Considereu que l'horari i dia de venda al públic es l'adequat?
*Vols rebre per correu electrònic informacions municipals que difongui l'Ajuntament d'Alella?

 Una vegada finalitzada la consulta, es posarà a l’abast un recull de les aportacions presentades que estarà disponible al web municipal.


Protecció de Dades

En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (plaça de l’Ajuntament, 1).

Informació publicada el 27 de setembre de 2017
Plaça de l'ajuntament, 1
08328 Alella
Tel. 93 555 23 39 - Fax 93 540 03 28
alella.ajuntament@alella.cat
NIF. P0800300F

Amb la col·laboració de:
Imatge inexistent