Notícies
La recollida selectiva es manté al 50%
Les caracteritzacions de la fracció no reciclada indiquen que encara hi ha molt marge de millora

contenidorsAra fa un any l'Ajuntament informava que el reciclatge al municipi s'apropava al 50% del total dels residus, fruit dels canvis en la gestió implantats des de l'any 2015 i que el 2016 es van consolidar i que van situar-lo en el 48,4%, amb un increment de 3,6 punts respecte de 2015. Les dades de 2017 indiquen que encara que la producció total de residus a Alella ha pujat un 3,5%, el reciclatge no només s'ha mantingut sinó que ha crescut més d'un punt percentual, arribant al 49,5% del total dels residus generats. Així, de mitjana, l'any passat cada habitant va reciclar 292 kg de residus, 17 kg més que l'any anterior, que representen uns 800 grams per habitant i dia.

Més del 70% del rebuig es podria reciclar

Tot i que arribar a reciclar quasi el 50% dels residus podria considerar-se un bon resultat, encara hi ha molt de camp per recórrer i millorar. El mes de desembre es va analitzar el contingut dels residus que no es reciclen, els que es llencen al contenidor gris del carrer, i es va poder constatar que el 72,4% d'aquests residus, és a dir, un total de 2.080 tones, s'haguessin pogut reciclar. Més del 30% d'aquesta quantitat és fracció orgànica que aniria al contenidor marró; el 21% són residus verds o altres residus que es podrien dur a la deixalleria; gairebé l'11% són envasos que s'haurien de dipositar al contenidor groc; el 6% és paper i cartró que hauria d'anar al contenidor blau; i el 2,5% és roba que s'hauria de dipositar a qualsevol dels set contenidors que hi ha distribuïts pel municipi per a aquesta fracció. Dit d’una altra manera, només un 27,6% del que es llença al rebuig són realment residus no reciclables.

Si tots, o una part important d'aquests residus, els llencéssim al contenidor que pertoca, milloraríem les xifres del reciclatge al municipi i contribuiríem a la millora del medi ambient  En els propers anys, a més, es preveu un increment substancial dels costos de tractament i gestió de la fracció rebuig, la no reciclable, per la qual cosa no reciclar encara sortirà més car.

Dades residus
Dades recollida
Informació publicada el 9 de març de 2018