PortadaPortada - Viure a AlellaViure a AlellaPortada - Viure a Alella - Participaciķ ciutadanaParticipaciķ ciutadanaPortada - Viure a Alella - Participaciķ ciutadana - SeccionsSeccionsPortada - Viure a Alella - Participaciķ ciutadana - Seccions - DocumentsDocumentsPortada - Viure a Alella - Participaciķ ciutadana - Seccions - Documents - SUBVENCIONS ORDINĀRIES I EXTRAORDINĀRIES PER A LA REALITZACIĶ D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS DE CARĀCTER SOCIAL 2017SUBVENCIONS ORDINĀRIES I EXTRAORDINĀRIES PER A LA REALITZACIĶ D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS DE CARĀCTER SOCIAL 2017
SUBVENCIONS ORDINĀRIES I EXTRAORDINĀRIES PER A LA REALITZACIĶ D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS DE CARĀCTER SOCIAL 2017

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS SOCIALS D’ALELLA

Vista la valoraciķ efectuada per la Comissiķ de Valoraciķ per tal d’examinar, valorar i resoldre les solˇlicituds de subvencions de les entitats socials d’Alella per al foment d’activitats.

 

Conformement a la proposta de la regidoria de Participaciķ Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda, en la sessiķ celebrada el 27 de juliol de 2017, atorgar les següents subvencions ordināries a les entitats socials que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:

SUBVENCIONS ORDINĀRIES:

ENTITATSIMPORT SOLˇLICITATIMPORT CONCEDITCONCEPTE
Fundaciķ Tutelar Santa Clara1.950€700€Despeses generals derivades de la festa de la Fundaciķ.
Disma3.000€200€Monitoratge SEREDUCA (monitoratge de l'esplai).
Associaciķ Síndrome d'Asperger del Maresme2.750€1.000€sous de monitors/es, assegurances, excursions i assessors laborals.  
Esquima Associaciķ de Familiars de Persones amb Malaltia Mental1.000€200€Treballs exteriors, serveis professionals, transports i missatgers. 
Fundaciķ Privada del Maresme Pro Persones amb Disminuciķ Psíquica3.000€1.400€Treballadors socials, neurōleg, psicōleg,s, psiquiatres i suport administratiu. 
Grup local de Cārites de la Parrōguia de Sant Feliu d'Alella3.232€2.000€Compra d'aliments i transport d'aliments de Barcelona a Alella del Banc d'Aliments, transport Creu Roja, transport aliments refrigerats, compra aliments congelat. 
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINĀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS5.500€


SUBVENCIONS EXTRAORDINĀRIES:

Conformement a la proposta de la regidoria de Participaciķ Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda, en la sessiķ celebrada el 9 de novembre de 2017, atorgar les següents subvencions extrarodināries a les entitats socials que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:

ENTITATIMPORT SOLˇLICITATIMPORT CONCEDITCONCEPTE
Grup local de Cārites de la Parrōquia de Sant Feliu d'Alella1.000€1.000€Mobles d'oficinas, objectes d'emmagatzematge de roba i accessoris. Penjadors de roba. Mobles per emmagatzema la roba. 
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINĀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS1.000€