SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA

ANTECEDENTS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA

Article 11 del Reglament de Participaciķ Ciutadana 

Garantia dels drets de la ciutadania

1.- L’Ajuntament vetllarā per garantir els drets de la ciutadania, reconeguts a la Constituciķ, a l’Estatut, a les lleis i en aquest Reglament, dintre del marc de les seves competčncies i exigirā les responsabilitats corresponents al personal i a les autoritats municipals que no els respectin o vulnerin el seu exercici.

2.- Totes les persones tenen dret a dirigir-se al Síndic de Greuges del Ciutadā per tal que actuī en la defensa o mediaciķ de qualsevol assumpte en el qual l’Ajuntament hagi pogut vulnerar els drets dels particulars. Aquesta figura es desenvoluparā en el Reglament Orgānic Municipal o normativa que la reguli.

3.- L’Ajuntament d’Alella s’obliga a facilitar tota la informaciķ i documentaciķ que li solˇliciti la Sindicatura de Greuges de Catalunya en l’exercici de les seves responsabilitats.

REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA (aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)

def_greuges

def_greuges

Fitxer: def_greuges.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 8
Mida: 190,1 kB

Termini de presentaciķ de candidatures del 9 de novembre a l'11 de desembre.

Per poder ser nomenat Síndic/a s'han de complir els requisits següents:

  • a) Ésser major d'edat i gaudir de la plenitud dels drets civils i polítics.
  •  b) Tenir la condiciķ de veīnatge o d'arrelament en el municipi. 
  • c) No haver tingut condemna per sentčncia, encara que no sigui ferma, a pena d'inhabilitaciķ especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu o per a ocupaciķ o cārrec públic. 
  • d) Es valorarā tenir els coneixements i/o experičncia per desenvolupar les funcions prōpies del cārrec. 


Rčgim d'incompatibilitats.

El cārrec de la persona que ostenti la Sindicatura és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, pertānyer a un partit polític, cārrec públic, funciķ administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, empreses amb participaciķ municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relaciķ contractual amb el municipi. El/la Síndic/a electe/a, abans del seu nomenament, haurā de prestar declaraciķ jurada de no trobar-se en cap causa d'incompatibilitat per exercir el cārrec. Quan concorri una causa d'incompatibilitat en la persona que hagi estat escollida per a la Sindicatura, abans de prendre possessiķ haurā de cessar en el seu cārrec o activitat incompatible o bé, i si s'escau, solˇlicitar l'excedčncia en la funciķ. Si no ho fes en els vuit dies següents al de la seva elecciķ, s'entendrā que no accepta el nomenament. La mateixa norma s'aplicarā en el cas d'una incompatibilitat sobrevinguda.


Informaciķ publicada el 9 de novembre de 2017