Notícies
El Cadastre comença a enviar les notificacions de la regularització cadastral
S'han iniciat més d'un miler d'expedients en finques rústiques i urbanes en les quals s'han detectat alteracions cadastrals

Model reclamacionsLa Gerència Regional del Cadastre ha començat a enviar les notificacions dels expedients de regularització oberts a més d’un miler de finques urbanes i rústiques d’Alella en les quals s’han detectat alteracions cadastrals, en el procés de revisió que la Direcció General del Cadastre està duent a terme a tot el territori de l'Estat. 

L’objectiu d’aquesta regularització és identificar noves construccions, ampliacions de les existents, reformes o rehabilitacions que no hagin estat comunicades per part dels seus propietaris al Cadastre. El número d’expedients de regularització cadastral oberts al municipi és de 1.118 , si bé aquest número pot estar subjecte a petits canvis fins al final del període d’aplicació d’aquest procediment, segons la informació facilitada per la Gerència Regional del Cadastre a l'Ajuntament. La major part dels expedients iniciats són per omissió de la construcció de piscines i per ampliació de garatges i habitatges. 

Informació cadastre


Atents a les notificacions 

És molt important que totes les persones que rebin una notificació estiguin atentes al seu contingut per validar que s’ajusta a la realitat. En cas que la correcció que facin no correspongui a la situació real de les propietats, cal que en el termini que s’estableixi a la mateixa notificació es presentin les al·legacions corresponents. En aquest enllaç trobareu el model específic que podeu utilitzar, per tal de presentar a aquesta Gerència les possibles reclamacions que es puguin plantejar contra els acords d'alteració cadastral derivats de l'esmentat procediment de regularització cadastral.

Aquest tràmit depèn directament de l’administració de l’Estat i les consultes i dubtes s’han de fer directament a la Direcció General del Cadastre. Pel que fa al lliurament de documentació i tràmits és poden realitzar a través de l’ORGT que funcionen com a oficines de registre del Cadastre. Els immobles que tributen correctament no es veuen afectats per aquest procediment i, per tant, els seus propietaris no rebran cap tipus de notificació. 

Model de reclamacions

Model de reclamacions

Fitxer: Models_catala_castella__reclamacions_expedients_regularitzacio_cadastral_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 158,4 kB

Informació publicada el 14 de juny de 2017