Mancomunitat de Serveis d'Alella, el Masnou i Teiā

Els municipis d'Alella, el Masnou i Teiā es constitueixen en Mancomunitat amb plena personalitat jurídica per al compliment de les següents finalitats:
a) Gestionar la deixalleria situada al paratge anomenat La Bomba del terme municipal de Teiā.
b) La construcciķ i gestiķ d'altres deixalleries o instalˇlacions complementāries que aprovi la Mancomunitat.
c) Recollida de residus domčstics i comercials.
d) Neteja viāria.
e) Manteniment de parcs i jardins.
f) Administrar els béns de la Mancomunitat i els que se li assignin per al compliment de la seva finalitat.
g) Altres serveis que es puguin acordar, segons el procediment legal corresponent.
h) Gestionar la prestaciķ del Servei Públic del Centre d´Acollida Turística de Teiā, Alella i el Masnou.

Estatuts de la Mancomunitat (darrera actualitzaciķ aprovada el 19 de juliol de 2010)

La deixalleria fixa i la deixalleria mōbil