Portada|Medi ambient|Ajuts agroambientals
 
Versió per imprimir
Ajuts agroambientals

L'Ajuntament d'Alella va posar en marxa l'any 2007 una iniciativa municipal pionera a Catalunya de concessió de subvencions destinades a finançar projectes o activitats que afavoreixin la millora i el manteniment de l'activitat agrària, la dinamització d'aquesta activitat i la recuperació de béns patrimonials associats a ella. L'objectiu de la convocatòria anual del programa de suport al desenvolupament rural és impulsar projectes i activitats d'interès públic que promoguin el desenvolupament turístic del món rural d'Alella, entenent-lo com a eina vertebradora, identitària, d'atracció, de desenvolupament econòmic i com a element de singularitat del municipi.

Les bases estableixen tres línies d'ajut:

Línia 1: Recuperació de béns patrimonials associats a l'activitat agrària.

 • Impulsar la restauració, conservació i rehabilitació d'elements inclosos dins de l'Inventari d'Arquitectura Rural i Popular i elements afins com ara murs de pedra seca i mines d'aigua.
 • Fomentar el coneixement i l'estima pels valors patrimonials del municipi.

Línia 2: Millora i manteniment de l'activitat agrària.

 • Fomentar el paisatge agrícola tradicional d’Alella, tant qualitativament com quantitativa.
 • Prevenir els riscos naturals, especialment l’erosió i els incendis forestals.
 • Millorar l'estat de conservació de les masses forestals
 • Protegir i potenciar la biodiversitat i la qualitat dels paisatges rurals.
 •  Fomentar el coneixement i l’estima pels valors ambientals i patrimonials del municipi.

Línia 3: Dinamització de l'activitat agrària.

 • Promoure projectes educatius relacionats amb l'activitat agrària.
 • Dinamitzar turísticament l'activitat agrària.
 • Difondre el producte o l'activitat agrària.
 • Desenvolupar projectes de noves activitats agràries.
 • Renovar maquinària o eines.
 • Contractar serveis externs d'assessorament tècnic.
 • Impulsar l'eficiència energètica de les activitats.

Els ajuts són d’aplicació a tot el terme municipal d’Alella.

Bases d'atorgament de subvencions al programa de suport rural 2019

Convocatòria d'atorgament de subvencions per al suport rural 

Les sol·licituds per a la convocatòria de 2019 es poden presentar del 24 d'abril al 15 de maig de 2019 

Com presentar les sol·licituds?

Com ho han de presentar:

 Quan el sol·licitant és una PERSONA FÍSICA:


 •  PRESENCIALMENT: a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella, en horari d'oficina. En tràmits presencials és necessari identificar-se amb el DNI o altre document oficial amb fotografia.

 

 • TELEMÀTICAMENT: a la tramitació telemàtica és necessari identificar-se mitjançant un certificat digital o altre sistema d’identificació reconegut legalment (idCat, DNIe, idCat mòbil, Cl@ve, etc.)

 

 • En qualsevol altre mitjà establert a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.


Quan el sol·licitant és una PERSONA JURÍDICA, ENTITAT sense personalitat jurídica, o exerceix una activitat professional per a la qual es requereix la COL·LEGIAGIÓ obligatòria en l'exercici de la seva activitat; o en el cas d'actuar com a representant d'aquests col·lectius:

 

 •  TELEMÀTICAMENT d'acord amb la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica es poden d’identificar mitjançant el certificat emès per la FNMT.

Els que ho vulguin o hagin de presentar telemàticament han d’entrar a la pàgina www.alella.cat/tramits i adjuntar la sol·licitud i tota la documentació al tràmit d’instància general.

SUBVENCIONS I AJUTS ATORGATS L'ANY 2018
SUBVENCIONS A ENTITATS ATORGADES L'ANY 2017 

Subvencions d'ajuts al desenvolupament turístic del món rural d'Alella 2017

 

Pujar al principi de la pàgina