Bonificacions fiscals taxa de residus

Bonificaciķ per colˇlaborar en la selecciķ de matčria orgānica:

  • Bonificaciķ del 10% de la taxa per a les famílies que retirin, semestralment, de les dependčncies municipals els paquets de bosses biodegradables necessāries per a la correcta gestiķ de la FORM que subministra gratuītament l’Ajuntament. Per gaudir d’aquesta bonificaciķ cal haver respost a les dues convocatōries de lliurament.

Bonificaciķ per la gestiķ prōpia de la fracciķ orgānica:

  • Bonificaciķ del 20% per als contribuents integrats dins de la xarxa de compostatge casolā reconeguda per l’Ajuntament, prčvia inspecciķ municipal. L’interessat haurā de solˇlicitar-ho expressament i en temps suficient a través de la corresponent instāncia.

Bonificaciķ per aportacions anuals a la deixalleria:

  • Bonificaciķ del 10% a les famílies que acreditin entre 6 i 9 entrades de residus en la deixalleria mancomunada (fixa i/o mōbil) de El Masnou, Alella i Teiā, entre l’1 d’octubre de l'any anterior i el 30 de setembre de l'actual l’exercici fiscal.
  • Bonificaciķ del 20% per a les famílies que acreditin més de 9 entrades de residus en la deixalleria (fixa i/o mōbil) mancomunada de El Masnou, Alella i Teiā, entre l’1 d’octubre l'any anterior i el 30 de setembre de l'actual exercici fiscal.

Retorn de Cānon

  • Els particulars que s'hagin acollit a qualsevol de les tres bonificacions anterios gaudirān de una reducciķ de 16 euros de la taxa equivalent al retorn de cānon de la FORM atorgat per l'Agčncia de Residus de Catalunya, que es divideix entre aquests contribuents.