Suport a projectes de cooperació al desenvolupament

L'Ajuntament d'Alella destina el 0'7% dels seus ingressos ordinaris del pressupost municipal a la Cooperació Internacional. Aquest exercici és el resultat de la voluntat política de complir amb la resolució presa el 1970 per l'Assemblea de les Nacions Unides, que acorda la necessitat de destinar com a mínim aquest percentatge per tal d'erradicar la pobresa extrema.
Una part d'aquests diners es destinen cada any a donar suport a projectes de desenvolupament que s'atorguen en funció de la valoració que realitza la Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella.
Des de 2011 que els projectes seleccionats formen part del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat formada per ajuntaments catalans i d’altres institucions municipalistes que gestiona les qüestions de desenvolupament i solidaritat.

Projecte finançats l'any 2016

La Junta de Govern del 14 de juliol de 2016 va aprovar, d'acord a la proposta de la Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella, atorgar una subvenció per concessió directa al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat de la qual l'Ajuntament és soci des de l'any 1995, per un import de 37.600 euros en concepte  d'aportacions a projectes de desenvolupament que seran distribuïts de la següent manera:

Projecte 2511
Atenció sanitària a nou pobles de l’àmbit rural, per mitjà de les infraestructures i els equipaments necessaris, a Tanseiga. Burkina Faso.
Desenvolupament a l'Àfrica. SOONGTABA.
Import: 6.290€
Descripció del projecte: El projecte pretén millorar les greus mancances d’atenció i formació sanitària que existeix a la zona a través de la construcció i equipament d’un centre sanitari i de promoció rural, garantint l’accés a l’atenció sanitària a nou pobles rurals.

Projecte 2555
Dones de Musa caminant cap al bon viure de les seves famílies i comunitats. Mèxic.

Fundació Grup Tercer Món-Mataró.
Import: 6.070€
Descripció del projecte: Es tracta d’un projecte integral que pretén enfortir el teixit associatiu de les dones de MUSA, apoderant-les a elles i les seves famílies. Els eixos seran el de la participació i incidència, la sobirania alimentària i l’economia social i solidària, el sanejament ambiental i la salut preventiva, la formació a joves i la comunicació i difusió.

Projecte 2849
Construcció d’un edifici per a l’escola Dionisio Herrera del nucli La Masica. Hondures.

Acció Solidària i Logística.
Import: 5.960€
Descripció del projecte: Es pretén dotar a la zona d’una escola digna per als nens i nenes. Es tracta d’una zona molt empobrida amb una economia basada en l’agricultura de subsistència. Amb la nova escola es podran oferir tres cursos d’educació secundaria més, arribant fins a 9è. Augmentant, així, el nombre d’alumnes que acabin educació secundaria a la zona.

Projecte 2658
Suport a la formació professional al centre de promoció agrària de M’LOMP. Senegal.
Associació Amics de l'Escola Pia al Senegal.
Import: 5.000€
Descripció del projecte: El projecte preveu la reforma de les infraestructures i la reestructuració de la formació i l’activitat d’un centre de promoció agrària, que fa més de 30 anys que dóna formació professional al jovent agricultor i ramader a la zona.

Projecte 2656
Ampliació i manteniment de la llar d’avis d’El Sauce. Nicaragua.
Solidaritat Sense Mons.
Import: 4.760€
Descripció del projecte: L’objectiu és millorar la infraestructura de la llar d’avis, construint una caseta pel guarda de seguretat i un espai recreatiu per als avis i àvies. D’aquesta manera, s’aconseguirà brindar una atenció integral a les persones usuàries del centre.

Projecte 2912
Millora en la gestió i l’aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implementació de diferents mesures a la regió de Kalyandurg, districte d’Anantapur. Índia.
Fundació Vicente Ferrer
Import: 4.760€
Descripció del projecte: La regió pateix una gran sequera durant gran part de l’any, menys en època de monsons  on pateix inundacions. El projecte contempla la construcció de tres embassaments en una primera fase, la implantació de sistemes de reg per degoteig en una segona fase i la implantació de sistemes de reg per aspersió en una tercera fase, per tal de frenar la desertificació de la zona i fer-la apta per a l’agricultura i ramaderia.

Projecte 2937
Creació de la xarxa LAONF per la transformació noviolenta del conflicte del Sàhara Occidental. Sàhara.
Federació ACAPS – Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharauí
Import: 4.760€
Descripció del projecte: Amb l’objectiu d’impulsar el procés de construcció de pau al Sàhara Occidental, el projecte pretén, d’una banda, l’enfortiment i coordinació dels líders de l’acció noviolenta saharauí, i, de l’altra, millorar la seva comunicació i campanyes de difusió.


Coneix els projectes finançats en els darrers anys:


PROJECTES SUBVENCIONATS AL 2013

SEGUEIX-NOS AL Logo twitter Logo facebook