Portada|Educació|Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
 
Versió per imprimir
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
La Llar d'Infants Municipal Els Pinyons és un centre d'educació infantil (de primer cicle d'educació no obligatòria) de titularitat municipal, que acull infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. El centre ofereix 61 places.

fotos llar 1

EL CAFÈ DE LES TRES

A partir del mes de gener la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons inicia les trobades familiar del Cafè de les Tres un espai en el qual pares i mares poden compartir les seves experiències en la criança dels infants. Aquest espai compta amb el suport i la col·laboració de la psicopedagoga municipal Dolors Galbany. 

El calendari de reunions és el següent:

DIJOUS DE CAFÈS.

 • 11 de gener
 • 8 de febrer
 • 8 de març
 • 12 d’abril
 • 10 de maig (destinat als avis i àvies)
 • 7 de juny

Període de preinscripció i matriculació. Curs 2018-2019

La llar d'infants programa enguany una setmana de portes obertes el matins del 23 al 27 d’abril de 10 a 11h i de 15 a 16h amb visites concertades a elspinyons@suara.coop o al  935555509  per a totes les famílies que vulguin conèixer les instal·lacions del centre i per informar-se dels períodes de preinscripció i matriculació. 

 
 • VISITES CONCERTADES: Del 23 al 27 d'abril, de 10 a 11 i de 15 a 16h
 • Presentació de sol·licituds: del 2 a l'11 de maig de 2018, ambdós inclosos, a la llar d'infants municipal.
 • Publicació de les llistes baremades provisionals: el 22 de maig de 2018
 • Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades: el 23 i 24 de maig de 2018
 • Sorteig públic per desempat en cas que sigui necessari: el 25 de maig a les 10h del matí 
 • Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: el 28 de maig de 2018
 • Període de matrícula: del 29 de maig a l'1 de juny de 2018, ambdós inclosos 

On fer la preinscripció?
 
Del 2 a l'11 de maig a la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons, a l’Avinguda del Bosquet 5, entre l’edifici de l’Institut d’Alella i l’Escola Fabra, davant del Bosquet.
Horari: Hores concertades (cal trucar per concretar dia i hora al telèfon 93 555 55 09)
Correu electrònic de la llar d’infants: elspinyons@suara.coop
 
Per fer la preinscripció cal presentar a la llar d’infants la següent documentació:

* L'Ajuntament podrà sol·licitar l'aportació de documents anàlegs amb l'única finalitat de comprovar i/o ampliar la veracitat de les dades aportades.

INFORMACIÓ DEL CENTRE

La llar té una capacitat de 61 places, distribuïdes en les següents aules:

 • 0 a 1 any: 8 places
 • 1 a 2 anys: 13 places
 • 2 a 3 anys: 40 places

És una escola on pares, mares i educadores ajuden al nen/a a desenvolupar-se plenament i de forma harmònica, en un ambient motivador, de llibertat i autonomia.

 • Ajudem als nens i nenes a créixer i a desenvolupar harmònicament totes les seves capacitats.
 • Potenciem les relacions amb les famílies per tal de promoure l’intercanvi d’experiències, criteris i opinions sobre l’educació integral dels infants per tal d’aconseguir una coherència en la tasca educativa conjunta. Tot l’equip de la llar d’infants considera primordial la relació constant i fluïda amb els pares de cada un dels infants.
 • Afavorim les relacions personals per tal de que aquest primer context socialitzador fora de la família promogui una educació en valors bàsics de convivència.
 • Respectem la diversitat i la individualitat de cada un dels  nens i nenes que assisteixen a la llar d’infants, per tal d’adequar-lo al seu procés d’aprenentatge. 
 • Utilitzem el català i la cultura catalana com a vehicle de comunicació i integració social.

L’equip

 • 4 educadores-tutores
 • 2 educadores de suport 
 • Direcció
 • Cuinera
 • Personal de neteja 
 • Personal de manteniment
 • Personal de jardineria
 • Brigada de l’Ajuntament d’Alella

Comptem també amb l’assessorament del Servei d’Atenció Psicopedagògica Municipal i del CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç del maresme), format per psicòlegs, logopedes, psicomotricistes, etc., procurant donar resposta a les necessitats i demandes  de qualsevol tipus d’alteració infantil.

Els serveis

Servei llar d’infants

 • Servei educatiu d’infants de 4 mesos a 3 anys (de 8.45 a 12 h i de 15 a 17 h)

Serveis complementaris

 • Servei d’acollida matí (de 8 a 8.45 h): Espai de rebuda per les famílies que no poden acompanyar als nens i nenes a l’hora de l’inici de l’escola.
 • Servei de menjador amb cuina pròpia (de 12 a 15 h o de 12 a 13 h): El dinar i el descans dels nens i nenes durant la franja del migdia fins a la tarda. També inclou berenar. Pels petits menors de 8 mesos possibilitat de servei de biberoneria (portar el dinar des de casa).
 • Servei d’acollida a la tarda (de 17 a 18 h): Espai de joc on es disposa de múltiples recursos, jocs i activitats. S’oferirà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens fixes*

Servei de pares i mares

És un espai per a les famílies per poder compartir experiències i joc dels més menuts.

 • Tallers per a famílies: és un espai de trobada entre famílies, infants i educadores amb la finalitat de compartir una estona conjunta realitzant activitats i tallers diversos encaminats a la realització de decoracions i material didàctic. 
 • Cafè de les 15 h: espai per a mares i pares amb l’objectiu per compartir la criança dels infants.

Espais oberts per a totes les famílies

 • Patis oberts: La llar d'Infants municipal Els Pinyons obrirà un cop al mes el pati del centre a les famílies amb infants de 0 a 6 anys perquè grans i petits puguin gaudir d'aquest espai en temps de primavera i compartir-lo amb altres famílies del municipi. Amb aquesta iniciativa, el centre obre un nou espai educatiu, dinamitzat per una educadora, i en el qual les famílies podran compartir una estona d'esbarjo amb la canalla. Les dades previstes d'obertura són el 19 i 26 d'abril i 10 i 24 de maig, en horari de 17 a 18.30h.


  Patis oberts
 • L’aventura d’educar: és un espai obert per a totes les famílies del municipi on es tractaran temes d’interès per l’educació i la criança dels infants en edats compreses entre 0 i 3 anys. Es portaran a terme un cop al mes, a partir de gener, i un/a professional especialista, portarà a terme un taller amb temes que són d’interès pels pares i mares. Entre altres es tractarà dels  massatges infantils, la importància del joc pel desenvolupament, els límits, etc. Simultàniament a aquest espai més formatiu, hi ha preparat un espai de canguratge, portat per les educadores de la llar d’infants, perquè pugueu venir amb els vostre fills.
 • Espai nadó: aquest espai té com a objectiu donar suport a la criança, facilitant un espai de trobada, relació i intercanvi d'experiències des dels primers mesos i fins el primer any de vida del nadó. L’espai es porta a terme si hi ha demanda suficient, cal consultar amb la direcció del centre.

fotos llar 2


LA METODOLOGÍA DE TREBALL

El mètode de treball de la llar  es basa en l’experimentació, manipulació i observació per tal que l’infant vagi descobrint l’entorn i a un mateix. 

L’objectiu de l’experimentació és

 • Explorar els objectes i materials a nivell sensorial i perceptiu.
 • Reconèixer i observar característiques dels objectes i materials manipulats.
 • Experimentar la percepció d’estímuls a través de la manipulació.
 • Manipular objectes i materials observant com interactuen entre ells .

L’experimentació contribueix a

 • Establir una estona de tranquil·litat al grup, ja que és tracta d’una activitat individual.
 • Que els nens i nenes facin deduccions i comprovacions.
 • Augmentin el vocabulari.
 • Gaudeixin de la part lúdica de l’experimentació.
 • Treballin amb la totalitat dels seus sentits.

 
Quotes dels serveis. curs 2017 -2018

Servei escolar de llar d'infants
De 9 a 12 h i de 15 a 17 h = 178,50 € / mes

Servei d'acollida
Fix de 8 a 9 h = 32,48 € / mes
Esporàdic de 8 a 9 h = 2,93 € / dia
Fix de 17 a 18 h = 32,48 € / mes
Esporàdic de 17 a 18 h = 2,93 € /dia

Servei de menjador (dinar, descans i berenar)
Fix de 12 a 15 h = 115,70 € / mes
Esporàdic de 12 a 15 h = 7,72 € / dia

Servei de biberoneria (menors de 8 mesos que porten els biberons, la llet i els cereals de casa)
Fix de 12 a 15 h = 32,48 € / mes
Esporàdic de 12 a 15 h = 2,93 € / dia
 

Consell Escolar del centre
 
Segons el Decret 101/2010, de 3 d’agost pel qual es regula el primer cicle d’educació infantil, aquest curs s’ha constituït el Consell Escolar de Centre que és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de la llar d’infants, amb funcions en l’àmbit de la programació general i en el seguiment i l’avaluació de les seves activitats. 
La composició del Consell està configurat per:
 • La directora de la llar d’infants, que presideix la comissió
 • Un representant de l’Ajuntament
 • Dos representants del personal educador
 • Dos representants dels pares i de les mares dels infants elegits d’entre els pares i les mares i pels mateixos pares i mares 
 • Un representant del personal d’administració i serveis 
fotos llar 3 
 
Per a més informació podeu contactar amb
 
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
Avinguda del Bosquet 5, Alella
Tel: 93 555 55 09
 
Regidoria d'Educació
Ajuntament d'Alella
Plaça de l'Ajuntament 1, 08328 Alella
Tel: 93 555 23 39
 


Pujar al principi de la pàgina