Portada|Educació|Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
 
Versió per imprimir
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
La Llar d'Infants Municipal Els Pinyons és un centre d'educació infantil (de primer cicle d'educació no obligatòria) de titularitat municipal, que acull infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. El centre ofereix 61 places.

fotos llar 1


Període de preinscripció i matriculació. Curs 2020-2021

La llar d'infants programa enguany una setmana de portes obertes el matins del 13 al 17 d’abril de 2020 amb visites concertades a elspinyons@suara.coop o al  935555509  per a totes les famílies que vulguin conèixer les instal·lacions del centre i per informar-se dels períodes de preinscripció i matriculació. 

 
 • VISITES CONCERTADES DE JORNADES DE PORTES OBERTES: Del 13 al 17 d'abril, a les 9.30h, a les 10.15h i a les 15.30h. (Visites de 45 minuts de durada)
     
PENDENT D'ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ RELATIVA AL CALENDARI DE PREINSCRIPCIONS ESCOLARS PER ALS CURS 2020-2019 
       
Fitxer Acrobat-PDF de (365,59kB)

Fitxer: Info_FamA_lies_JPO_abril_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 365,59 kB

       
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos, a la llar d'infants municipal.
 • Publicació de les llistes baremades provisionals: el 30 de maig de 2019
 • Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades: del 3 a 7 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció amb a la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2019
 • Sorteig públic per desempat en cas que sigui necessari: el 12 de juny a les 10h
 • Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: el 13 de juny de 2019
 • Període de matrícula: del 17 al 20 de juny, ambdós inclosos 

On fer la preinscripció?
 
Del 13 al 24  de maig a la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons, a l’Avinguda del Bosquet 5, entre l’edifici de l’Institut d’Alella i l’Escola Fabra, davant del Bosquet.
Horari d'atenció directe: trucar a la llar d'infants per concertar l'hora de preinscripció: Tel. 93 555 55 09 o bé per correu electrònic a elspinyons@suara.coop
 • Matins: de dilluns a divendres de 8 a 13h
 • Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 17
En cas que sigui necessari es pot pactar una cita fora dels horaris amb la família que ho sol·liciti. 
 
Per fer la preinscripció cal presentar a la llar d’infants la següent documentació:

* L'Ajuntament podrà sol·licitar l'aportació de documents anàlegs amb l'única finalitat de comprovar i/o ampliar la veracitat de les dades aportades.

INFORMACIÓ DEL CENTRE

La llar té una capacitat de 61 places, distribuïdes en les següents aules:

 • 0 a 1 any: 8 places
 • 1 a 2 anys: 13 places
 • 2 a 3 anys: 40 places

És una escola on pares, mares i educadores ajuden al nen/a a desenvolupar-se plenament i de forma harmònica, en un ambient motivador, de llibertat i autonomia.

 • Ajudem als nens i nenes a créixer i a desenvolupar harmònicament totes les seves capacitats.
 • Potenciem les relacions amb les famílies per tal de promoure l’intercanvi d’experiències, criteris i opinions sobre l’educació integral dels infants per tal d’aconseguir una coherència en la tasca educativa conjunta. Tot l’equip de la llar d’infants considera primordial la relació constant i fluïda amb els pares de cada un dels infants.
 • Afavorim les relacions personals per tal de que aquest primer context socialitzador fora de la família promogui una educació en valors bàsics de convivència.
 • Respectem la diversitat i la individualitat de cada un dels  nens i nenes que assisteixen a la llar d’infants, per tal d’adequar-lo al seu procés d’aprenentatge. 
 • Utilitzem el català i la cultura catalana com a vehicle de comunicació i integració social.

L’equip

 • 4 educadores-tutores
 • 2 educadores de suport 
 • Direcció
 • Cuinera
 • Personal de neteja 
 • Personal de manteniment
 • Personal de jardineria
 • Brigada de l’Ajuntament d’Alella

Comptem també amb l’assessorament del Servei d’Atenció Psicopedagògica Municipal i del CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç del maresme), format per psicòlegs, logopedes, psicomotricistes, etc., procurant donar resposta a les necessitats i demandes  de qualsevol tipus d’alteració infantil.

Els serveis

Servei llar d’infants

 • Servei educatiu d’infants de 4 mesos a 3 anys (de 8.45 a 12 h i de 15 a 17 h)

Serveis complementaris

 • Servei d’acollida matí (de 8 a 8.45 h): Espai de rebuda per les famílies que no poden acompanyar als nens i nenes a l’hora de l’inici de l’escola.
 • Servei de menjador amb cuina pròpia (de 12 a 15 h o de 12 a 13 h): El dinar i el descans dels nens i nenes durant la franja del migdia fins a la tarda. També inclou berenar. Pels petits menors de 8 mesos possibilitat de servei de biberoneria (portar el dinar des de casa).
 • Servei d’acollida a la tarda (de 17 a 18 h): Espai de joc on es disposa de múltiples recursos, jocs i activitats. S’oferirà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens fixes*

Servei de pares i mares

Cafè temàtic Curs 2019/20

La Llar d’Infants Municipal Els Pinyons us convida a participar del cafè temàtic que s'organitza al centre amb l'acompanyament de la  psicopedagoga municipal,  l'Anna Armengol.

Són sessions obertes a totes les famílies amb infants. Tot i que s’inicien amb una temàtica concreta són espais per parlar de temes relacionats amb l’educació  i la criança dels nostres fills i filles mentre es comparteixen estratègies amb altres famílies. Vine a fer un cafè o una infusió de forma distesa!

L’horari és de 15.15 a 16.15h

28.11.19 —> Jugant amb tu t’ajudo a créixer

30.01.20 —> Rutines, hàbits i normes, com aplicar-les?

26.03.20 —> El canvi de bolquers i el control d’esfínters

28.05.20 —> Com acompanyar als nostres fills i filles en el dol i la comprensió de la mort

És gratuït però cal inscripció prèvia a la LLIM Els Pinyons

Patis oberts: La llar d'Infants municipal Els Pinyons obrirà un cop al mes el pati del centre a les famílies amb infants de 0 a 6 anys perquè grans i petits puguin gaudir d'aquest espai en temps de primavera i compartir-lo amb altres famílies del municipi. Amb aquesta iniciativa, el centre obre un nou espai educatiu, dinamitzat per una educadora, i en el qual les famílies podran compartir una estona d'esbarjo amb la canalla. Les dades previstes d'obertura estan pendent de concretar.


L’aventura d’educar: és un espai obert per a totes les famílies del municipi on es tractaran temes d’interès per l’educació i la criança dels infants en edats compreses entre 0 i 3 anys. Es portaran a terme un cop al mes, a partir de gener, i un/a professional especialista, portarà a terme un taller amb temes que són d’interès pels pares i mares. Entre altres es tractarà dels  massatges infantils, la importància del joc pel desenvolupament, els límits, etc. Simultàniament a aquest espai més formatiu, hi ha preparat un espai de canguratge, portat per les educadores de la llar d’infants, perquè pugueu venir amb els vostre fills.

Espai nadó: aquest espai té com a objectiu donar suport a la criança, facilitant un espai de trobada, relació i intercanvi d'experiències des dels primers mesos i fins el primer any de vida del nadó. L’espai es porta a terme si hi ha demanda suficient, cal consultar amb la direcció del centre.

fotos llar 2


LA METODOLOGÍA DE TREBALL

El mètode de treball de la llar  es basa en l’experimentació, manipulació i observació per tal que l’infant vagi descobrint l’entorn i a un mateix. 

L’objectiu de l’experimentació és

 • Explorar els objectes i materials a nivell sensorial i perceptiu.
 • Reconèixer i observar característiques dels objectes i materials manipulats.
 • Experimentar la percepció d’estímuls a través de la manipulació.
 • Manipular objectes i materials observant com interactuen entre ells .

L’experimentació contribueix a

 • Establir una estona de tranquil·litat al grup, ja que és tracta d’una activitat individual.
 • Que els nens i nenes facin deduccions i comprovacions.
 • Augmentin el vocabulari.
 • Gaudeixin de la part lúdica de l’experimentació.
 • Treballin amb la totalitat dels seus sentits.

 
Quotes dels serveis. curs 2018 -2019

Servei escolar de llar d'infants
De 9 a 12 h i de 15 a 17 h = 178,50 € / mes

Servei d'acollida
Fix de 8 a 9 h = 32,48 € / mes
Esporàdic de 8 a 9 h = 2,93 € / dia
Fix de 17 a 18 h = 32,48 € / mes
Esporàdic de 17 a 18 h = 2,93 € /dia

Servei de menjador (dinar, descans i berenar)
Fix de 12 a 15 h = 115,70 € / mes
Esporàdic de 12 a 15 h = 7,72 € / dia
Berenar esporàdic: 0,76 € / dia

Servei de biberoneria (menors de 8 mesos que porten els biberons, la llet i els cereals de casa)
Fix de 12 a 15 h = 32,36 € / mes
Esporàdic de 12 a 15 h = 2,73 € / dia
 

Consell Escolar del centre
 
Segons el Decret 101/2010, de 3 d’agost pel qual es regula el primer cicle d’educació infantil, aquest curs s’ha constituït el Consell Escolar de Centre que és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de la llar d’infants, amb funcions en l’àmbit de la programació general i en el seguiment i l’avaluació de les seves activitats. 
La composició del Consell està configurat per:
 • La directora de la llar d’infants, que presideix la comissió
 • Un representant de l’Ajuntament
 • Dos representants del personal educador
 • Dos representants dels pares i de les mares dels infants elegits d’entre els pares i les mares i pels mateixos pares i mares 
 • Un representant del personal d’administració i serveis 
fotos llar 3 
 
Per a més informació podeu contactar amb
 
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
Avinguda del Bosquet 5, Alella
Tel: 93 555 55 09
 
Regidoria d'Educació
Ajuntament d'Alella
Plaça de l'Ajuntament 1, 08328 Alella
Tel: 93 555 23 39
 


Pujar al principi de la pàgina