Portada|Ajuntament|EL PLE MUNICIPAL
 
Versió per imprimir
EL PLE MUNICIPAL

EL PLE MUNICIPAL: El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

El Consistori d’Alella està format per 13 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions locals del 26 de maig de 2019, és la següent: 7 regidors i regidores d’ERC+SxA, 2 de JxCAT-JUNTS, 1 de Alternativa per Alella-CUP, 1 de Gent d'Alella, 1 de Ciutadans i 1 d'Alella Primer-PSC 1 del PP. Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, l'últim dijous de cada mes, a les 19.30h,  a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Composició del Ple:

Tots els regidors/es del consistori.

Documents del Ple:


 

Pujar al principi de la pàgina