Ordenances i normativa

Reglament Orgānic Municipal (ROM). Aprovat definifivament ple Ple municipal en sessiķ de 16 de setembre de 1991.

En aquest enllaį a la pāgina del web diba.cat de la Diputaciķ de Barcelona trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Ordenances i reglaments municipals


Ordenances fiscals