Els formularis
Publicat el 19 de desembre de 201919.12.2019
Sortida a la neu 2020. MENORS DE 18 ANYS
Obertes les preinscripcions del 7 al 15 de gener
DADES PERSONALS
*
*
*
*
*
*
*
*Marca l'opció a la qual et vols inscriure
Activitats extres que vols participar:
Cliqueu per veure l'ajuda Necessites llogar material?
Informació per fer el pagament

La inscripció a l’activitat serà efectiva quan s'efectuï el pagament. La informació per efectuar el pagament, la rebràs a través del correu electrònic quan es confirmi la teva plaça.

AUTORITZACIÓ QUE HAN D'OMPLIR ELS PARES, LES MARES O TUTORS/ES LEGALS 

 En/Na .................................................................... amb DNI........................................... Com a pare/mare/tutor/tutora, autoritzo al/la meu/va fill/a .................................................................... a participar en la sortida a la neu a Masella del dissabte 1 de febrer al diumenge 2 de febrer de 2020 organitzada per la regidoria d’Adolescència i Joventut d’Alella, em faig responsable a tots els efectes i autoritzo qualsevol decisió medico-quirúrgica que sigui necessària adoptar en cas d’urgència sota la pertinent direcció facultativa.

 

Tinc present i accepto que el meu fill o la meva filla en alguns moments no esquiarà/snow en grup i, que per tant no estarà permanentment sota la tutela d’un/a monitor/a. 

 

Recomanem que el/la teu/teva fill/a porti el mòbil, en cas que en tingui, per poder-lo/la localitzar.

 

 

AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ D'IMATGES

Autoritzo la publicació de FOTOGRAFIES i VÍDEOS que realitzen en aquesta activitat als diferents mitjans i xarxes socials municipals

SIGNATURA

 

 

Alella,             de             de

FITXA DE SALUT

Pateix alguna malaltia i té alguna intolerància alimentària  (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’intervencions quirúrgiques, etc.)?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Escriu en aquest espai tot allò que vulguis destacar i que tinguem en compte respecte a la persona autoritzada.  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________   

Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

Protecció de Dades
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer per tal de realitzar la gestió tècnicoadministrativa d'aquesta activitat així com també per a la tramesa d'informació d'altres activitats organitzades per l'Ajuntament d'Alella. L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició es podrà exercir mitjançant instància presentada en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (Pl. de l'Ajuntament, 1 08328 Alella)

Pujar al principi de la pàgina