Els formularis
Publicat el 5 de juliol de 201905.07.2019
Inscripcions a la FIL·LOXERA 2019 (Cap de setmana jove d'Alella)
DADES PERSONALS
*
*
*
*
*
*
A quines activitats et vols apuntar?

Divendres 26 de juliol

CONCURS DE SÈRIES I PELIS (17h). Espai jove
TEATRE (19h). Espai jove
Cliqueu per veure l'ajuda TAST DE VINS I LECTURA ERÒTICA (20h). Espai jove
LÀSER TAG (21h). El bosquet

Dissabte 27 de juliol

IOGA SONOR (12h). El bosquet
Cliqueu per veure l'ajuda VERMUT ELECTRÒNIC (13h). Espai jove
Cliqueu per veure l'ajuda MURAL URBÀ (13h). Riera d'Alella
JUST DANCE (19h). Hort de la rectoria
I CURSA POPULAR DE LA FIL·LOXERA (22h). Sortida: Plaça de l'Ajuntament
AUTORITZACIÓ QUE HAN D'OMPLIR ELS PARES, MARES O TUTORS/ES LEGALS

En/Na .................................................................... amb DNI........................................... Com a pare/mare, autoritzo al/la meu/va fill/a .................................................................... a participar en les activitats programades al Cap de Setmana Jove, a fer difussió de la imatge als mitjans i xarxes municipals i em faig responsable a tots els efectes i autoritzo qualsevol decisió mèdico-quirúrgica que sigui necessària adoptar en cas d'urgència sota la pertinent direcció facultativa.
                   

SIGNATURA*Autoritzo la publicació de FOTOGRAFIES i VÍDEOS que realitzen en aquestes activitats als diferents mitjans i xarxes socials municipals.
Vols rebre per correu electrònic informacions que difongui l'Ajuntament d'Alella?

En cas que vulguis rebre informacions de l'Ajuntament cal que et donis d'alta des d'aquest als butlletins electrònics que períodicament envia l'Ajuntament. Ho pots fer des d'aquests ENLLAÇ

Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

Protecció de Dades

Totes les dades facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals. Mitjançant l'enviament d'aquesta sol·licitud, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic a alella.comunicacio@alella.cat. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions de l'Ajuntament d'Alella. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a l'àmbit i les finalitats. Informació sobre protecció de dades personals. 

Pujar al principi de la pàgina