Tauler d'Anuncis
Agent de la Policia Local. Procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça d'agent de Policia Local de l'Ajuntament d'Alella, mitjançant concurs oposició lliure
FINALITZAT
Informació publicada el 12 de gener de 2018