Tauler d'Anuncis
Tècnic d'Administració General. Procés selectiu per al nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament d'Alella
FINALITZAT - DESERT
Informació publicada el 2 d'octubre de 2017