Notícies
L'Institut Alella impartirà el proper curs el Cicle Formatiu de Grau Mig d'Activitats Comercials
El termini d'inscripcions per fer la prova d'accés és del 13 al 22 de març

Institut alellaA partir del proper curs 2018-2019 l’Institut d’Alella incrementa la seva oferta d’educació post obligatòria i oferirà, a més del Cicle formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat en el Sector Vitivinícola que enguany ja és el seu vuitè any de funcionament, el Cicle Formatiu de Grau Mig d’Activitats Comercials per a aquells alumnes que vulguin fer del comerç la seva professió. Aquesta nova formació que oferirà l’Institut d’Alella és una oportunitat per a tot l’alumnat que vulgui seguir els seus estudis amb uns ensenyaments professionalitzadors que el prepararan per a l’exercici de la professió que es tria i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propi del sector.

Tenen accés directe al cicle de grau mig les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de formació inicial (PFI),
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova al proper mes de maig però és imprescindible inscriure’s del 13 al 22 de març.

Tenen accés directe al cicle de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Informació publicada el 9 de març de 2018