Portada|Ajuntament|Assignació econòmica als grups municipals
 
Versió per imprimir
Assignació econòmica als grups municipals
ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS


Assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals, de conformitat amb el que preveu l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la forma que es detalla a continuació:

GRUP POLÍTICCOMPONENT FIXCOMPONENT VARIABLETOTAL ANUAL
ERC+SxA200 euros305 x 7 regidors/es

2.335 euros

Gd'A200 euros305 x 2 regidors/es   810 euros
CiU200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
Alternativa per Alella-CUP200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
PP200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
Alella Primer-CP200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
TOTAL ANUAL 5.156 euros


L'abonament es realitzarà en un pagament el mes de març de cada any. La part proporcional de 2015 s'abonarà durant el mes de juliol.

Les retribucions i assistències dels membres de la Corporació seran efectives des del 13 de juny de 2015 i quedaran subjectes a la variació de l’import menor dels dos següents: El que s’apliqui als treballadors de l’Ajuntament o al de l’IPC anyal de Catalunya.

Pujar al principi de la pàgina