Portada|Ajuntament|Junta de Govern Local
 
Versió per imprimir
Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és presidida per l'Alcalde i integrada per les tinències d’alcaldia i altres regidors/es del Consistori. Les seves funcions són les que els delega el Ple i l’alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors/es. Els altres regidors/es del consistori que no són membres de la Junta de Govern poden ser convidats per l’alcalde però hi assisteixen amb veu però sense vot.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern se celebren amb periodicitat setmanal, el dijous a les 19 hores, a la Sala de Plens de l'Juntes de l'Ajuntament. Les sessions no són obertes a la ciutadania.

Composició de la Junta:
Alcalde: Andreu Francisco i Roger (ERC+SxA)
Tinents d’Alcalde: Marc Almendro Campillo,  Maria Teresa Vilaró i Comas (ERC+SxA) i Frederic Salas i Mañas (ERC+SxA).

Recull d'acords de la Junta de Govern Local


Pujar al principi de la pàgina