Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és presidida per l'Alcalde i integrada per les tinčncies d’alcaldia i altres regidors/es del Consistori. Les seves funcions sķn les que els delega el Ple i l’alcalde. El nombre māxim de membres de la Junta de Govern és un terį dels regidors/es. Els altres regidors/es del consistori que no sķn membres de la Junta de Govern poden ser convidats per l’alcalde perō hi assisteixen amb veu perō sense vot.

Les sessions ordināries de la Junta de Govern se celebren amb periodicitat setmanal, el dijous a les 19 hores, a la Sala de Plens de l'Juntes de l'Ajuntament. Les sessions no sķn obertes a la ciutadania.

Composiciķ de la Junta:
Alcalde: Andreu Francisco i Roger (ERC+SxA)
Tinents d’Alcalde: Marc Almendro Campillo,  Maria Teresa Vilarķ i Comas (ERC+SxA) i Frederic Salas i Maņas (ERC+SxA).

Recull d'acords de la Junta de Govern Local