Convenis de col·laboració

RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALELLA I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2018

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, per a la promoció turística i la dinamització econòmica del territori DO Alella amb una vigència des del dia de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2018. (1 de febrer de 2018). Dotació econòmica: 60.200 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció turística “Costa del Maresme” i els ajuntaments de la comarca del Maresme per al finançament parcial de la senyalització horitzontal de la Xarxa de Camins del Maresme, fase 4. (4 d'abril de 2018). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a la realització de la XXXV Edició de la Mostra Literària del Maresme. (10 d'abril de 2018). Dotació econòmica 600 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola Fabra. (3 de maig de 2018). Dotació econòmica: 9.550 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola La Serreta. (3 de maig de 2018). Dotació econòmica: 7.000 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de la llar d'infants municipal Els Pinyons. (3 de maig de 2018). Dotació econòmica: 525 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Alella. (3 de maig de 2018). Dotació econòmica: 12.700 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola Fabra. (3 de maig de 2018). Dotació econòmica: 19.110 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola La Serreta . (3 de maig de 2018). Dotació econòmica: 7.875 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Institut Alella. (3 de maig de 2018). Dotació econòmica: 6.350 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l’Ajuntament de Cabrils per a la cessió d’ús d’equipament informàtic amb motiu de la Festa de la Verema. (10 de maig de 2018). Dotació econòmica: sense dotació econòmica només fiança de 500 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació Catalana per la Pau per a la concessiu de dues places per a l'estades solidàries dins del programa "Estiu de solidaritat 2018". (8 de juny de 2018). Dotació econòmica: 3.600 euros (que és el cost del viatge, assegurança i sessions formatives de les dues beques). 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Associació Cultural Revista Alella per a la difusió de la informació i la cultura d'Alella a través de les publicacions  Revista Alella i Papers de Vi  (12 de juny de 2018). Dotació econòmica: 10.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Alta Alella 3000 SL per a les actuacions programades dins del Festival d'Estiu Alella 2018. (12 de juny de 2018). Dotació econòmica: 2.541 euros.
 • Conveni del col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Bouquet d'Alella SL per a les actuacions programades dins del Festival d'Estiu Alella 2018. (21de juny de 2017). Dotació econòmica: 2.541 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació DAMM en concepte de col·laboració amb la celebració del Festival d'Estiu Alella 2018. (28 de juny). Aportació econòmica de 3.000 euros a favor de l'Ajuntament. 
 • Conveni de col·laboració entre SOREA SAU  i l'Ajuntament d'Alella,en concepte de col·laboració amb la celebració del Festival d'Estiu d'Alella 2018. (28 de juny de 2018). Dotació econòmica: 8.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament, l'ADF Alella i la Federació d'ADF del Maresme per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals. (2 d'agost de 2018). Aportació econòmica: 358,22 més 184, 64 del programa tècnic anual del PIV) 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'associació protectora d'animals ADANA destinada a finançar la gestió del Centre d'Acollida d'Animals municipal de Can Magarola. (6 d'agost de 2018) Aportació econòmica: 11.000 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Bankia  per a la promoció de la Mostra del Vi DO Alella i Gastronomia de la Festa de la Verema d'Alella. (17 de setembre de 2018). Aportació a favor de l'Ajuntament de 900 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en matèria informàtica. (18 de setembre de 2018). Sense dotació econòmica. 
 • Prórroga del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Consell Comarcal del Maresme per desenvolupar el programa d'acollida, capacitació i gestió de la diversitat 2018-2019. (15 d'octubre de 2018). Dotació econòmica: 10.500 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a l'establiment de les condicions de participació en la realització de l'estudi de diagnosi de la probresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. (16 d'octubre de 2018). Sense dotació econòmica.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació Casal d'Alella de suport a les activitats de l'entitat. (16 d'octubre de 2018). Aportació econòmica: 3.000 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'associació Càritas d'Alella per a l'atenció i suport a situacions de vulnerabilitat social. (16 d'octubre de 2018). Aportació econòmica: 5.000 euros. 
 •  

   


RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALELLA  I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2017

 • Segona pròrroga per un període d’un any, en els mateixos termes i condicions dels conveni de col·laboració signat amb data 18 de març de 2014 entre l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament d’Alella (19 de gener de 2017). Dotació econòmica: 6.000 euros
 • Conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament d'Alella, l'Associació de Gent Gran d'Alella i la Fundació Bancària "La Caixa" per al desenvolupament dels projectes del programa de gent gran al Casal de la Gent Gran Can Gaza. (27 de gener de 2017) Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Institut Maremar (El Masnou) per les pràctiques acadèmiques externes del CFGS d'Integració Social. (30 de gener de 2017). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, per a la promoció turística i la dinamització econòmica del territori DO Alella amb una vigència des del dia de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2017. (9 de febrer de 2017). Dotació econòmica: 60.200 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a la realització de la XXXIV edició de la Mostra Literària del Maresme. (10 de febrer de 2017). Dotació econòmica: 600 euros. 
 • Conveni de prestació de serveis en matèria de salut pública entre l'Ajuntament d'Alella i l'Agència de Salut Pública de Catalunya per realitzar serveis o activitats de la Cartera de serveis al municipi d'Alella, amb una vigència de 2017 a 2022. (21 de febrer de 2017). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Ressò, Centre d'Estudis Musicals, per al foment de la formació musical al municipi. (7 de març de 2017). Dotació econòmica: 12.165 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per l'ús i gestió de les borses de personal d'àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural, amb vigència d'un any. (9 de març de 2017). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a l'establiment de les condicions de funcionament i gestió dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al període 2017-2018. Sense dotació econòmica. 
 • Conveni que regula la concessió de la subvenció a l'Associació de Defensa dels Animals d'Alella (ADANA) per a la gestió del Centre d'Acollida d'Animals d'Alella i les colònies de gats. (27 d'abril de 2017). Dotació econòmica: 11.000 euros 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat de Barcelona per col·laborar en la programació d'Els Juliols UB edició 2017. (16 de maig de 2017). Dotació econòmica: 4.000 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola Fabra. (23 de maig de 2017). Dotació econòmica. 9.100 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola La Serreta. (23 de maig de 2017). Dotació econòmica: 3.750 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de la llar d'infants municipal Els Pinyons . (23 de maig de 2017). Dotació econòmica: 500 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Alella. (23 de maig de 2017). Dotació econòmica: 12.100 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola Fabra. (31 de maig de 2017). Dotació econòmica: 18.200 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola La Serreta . (31 de maig de 2017). Dotació econòmica: 7.500 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Institut Alella. (31 de maig de 2017). Dotació econòmica: 6.050 euros. 
 • Conveni de col·laboració  entre l'Ajuntament de Cabrils i l'Ajuntament d'Alella per a la cessió d'ús d'equipament informàtic amb motiu de la Festa de la Verema. (6 de juny de 2017). Dotació econòmica: 500 euros (fiança). 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació DAMM en concepte de col·laboració amb la celebració del Festival d'Estiu Alella 2017. (6 de juny). Aprotació econòmica de 3.000 euros a favor de l'Ajuntament. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació Catalana per la Pau per a la concessiu de dues places per a l'estades solidàries dins del programa "Estiu de solidaritat 2017". (13 de juny de 2017). Dotació econòmica 1.500 euros (cost de la beca per fer estada). 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Alta Alella SL per a les actuacions programades dins del Festival d'Estiu Alella 2017. (16 de juny de 2017). Dotació econòmica: 2.541 euros.
 • Conveni del col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Bouquet d'Alella SL per a les actuacions programades dins del Festival d'Estiu Alella 2017. (27 de juny de 2017). Dotació econòmica: 2.541 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, per a l'assessorament en tasques superiors de caràcter tècnic en matèria de mobilitat i projectes de mobilitat singulars per part de l'AMTU al municipi d'Alella. (29 de juny de 2017). Dotació econòmica: 10.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre la Fundació AGBAR i l'Ajuntament d'Alella,en concepte de col·laboració amb la celebració del Festival d'Estiu d'Alella 2017. (6 de juliol de 2017). Dotació econòmica: 8.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de transport adaptat per accés a persones amb diversitat funcional al Casal d'Estiu. (12 de juliol de 2017). Aportació de 750 euros a favor de l'Ajuntament. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i la Generalitat de Catalunya  per al projecte de currículum obert en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes d'educació secundària d'Alella per als cursos 2017-2018 i 2018-2019. (19 de juliol de 2017). Dotació econòmica: 6.200 euros anuals. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Superfícies d'Alimentació S.A. per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 2.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Regulador de la DO Alella per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 100 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Instal·lacions Tècniques d'Alella per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 300 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i  Lucas Trading Maresme SA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 1.350 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Real State Green City Company SL per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de  950 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Riera d'Alella SA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 2.200 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Gedesco, S.A. per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema 2017. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament  de 700 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alella i  l’Escola d’Enoturisme de Catalunya de l’Institut Municipal de  Formació Vilafranca. (26 de juliol de 2017). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme per a l’encàrrec d’una anàlisi de l’estudi dels documents del “Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme” presentats pel departament de Territori i Sostenibilitat al Consell Comarcal del Maresme. (26 de juliol de 2017). Dotació econòmica: 253 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Associació Cultural Revista Alella per a la difusió de la informació i la cultura d'Alella a través de les publicacions  Revista Alella i Papers de Vi  (27 de juliol de 2017). Dotació econòmica: 10.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Bankia  per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (5 de setembre de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 1.000 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Pujol Gestió Administrativa SLP per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (5 de setembre de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 150 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alella i Càritas de la Parròquia de St. Feliu d’Alella per l’atenció i suport a situacions de vulnerabilitat social. (7 de setembre de 2017). Dotació econòmica: 10.000 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Consell Comarcal del Maresme per desenvolupar el programa d'acollida, capacitació i gestió de la diversitat 2017-2018. (12 de setembre de 2017). Dotació econòmica: 10.500 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'associació de professionals i comerços Alella Negocis per a la promoció del municipi d'Alella durant l'any 2017. (2 d'octubre de 2017). Sense dotació econòmica. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Ressò, Centre d'Estudis Musicals, per al foment de la formació musical al municipi d'Alella, amb vigència d'octubre de 2017 a juliol de 2018. (17 d'octubre de 2017).  Dotació econòmica: 17.900 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntaemnt d'Alella i el Servei de Teràpia Ocupacional Can Targa (Fundació Maresme) per a la cessió d’espais esportius del Pavelló per a la pràctica de proves esportives adaptades durant el curs 2017-2018. (19 d'octubre de 2017). Sense dotació econòmica. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella per a la cessió d’espais esportius del Pavelló per a la pràctica de gimnàstica de lleure per a dones. (19 d'octubre de 2017). Sense dotació econòmica. 

 • Aprovar el conveni de cool·laboració entre l'Ajuntment i entre el Consell Comarcal del Maresme  per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi que s'adjunta a l’esmentada proposta. (10 de novembre de 2017). Dotació econòmica en funció dels embornals que es faci el tractament. 

 • Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament d'Alella per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (14 de novembre). Dotació econòmica: 813,42 euros. 

 • Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Alella pel desenvolupament d'un projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa en el municipi, en el marc de la subvenció atorgada a la Diputació de Barcelona pel programa. (16 de novembre). Sense dotació econòmica per part de l'Ajuntament.

RELACIÓ DE CONVENIS DE SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2016