Grup municipal del Partit Democrata Europeu Català
Esteve Garcia-Ossorio Barrosso

SR. ESTEVE GARCIA-OSSORIO BARROSO 

Portaveu de PDeCAT
A/e:garciaossobe@alella.cat

Logo PDeCAT


eScrits grup municipal de PArtit demòcrata europeu català  (mandat 2015-2019)

ESCRITS GRUP MUNICIPAL DE CDC  (MANDAT 2015-2019)

EScrits grup municipal de CiU (mandat 2011-2015)

                    

Informació publicada el 7 d'octubre de 2014