Pla Jove
El Pla Jove d'Alella és l'eina de treball per definir, impulsar i coordinar les polítiques de Joventut al nostre poble.

Els joves són un sector de la ciutadania amb entitat pròpia i diferenciada, amb unes circumstàncies i unes necessitats socioculturals específiques i que han de ser objecte, per tant, de polítiques específiques.

Aquest fet aconsella que les polítiques de Joventut siguin concebudes des dels criteris de transversalitat i integrabilitat, no solament atenent determinades necessitats de la població jove i oferint determinats serveis, sinó treballant des d'una perspectiva global que interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves: la formació, el treball, l'habitatge, la salut, la participació democràtica, l'equilibri territorial i la cohesió social.

Actualment s'està elaborant un nou Pla Local d'Adolescència i Joventut 2017-2020, que substituirà al Pla Local de Joventut 2013-2016. Més informació:

PLA LOCAL DE JOVENTUT

Pla Local de Joventut

Pla Local de Joventut

Fitxer: Pla_local_de_joventut_d_Alella_WEB.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 307
Mida: 2,85 MB

AVALUACIÓ INTERMITJA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

Avaluació intermitja Pla Jove

Avaluació intermitja Pla Jove

Fitxer: avaluaciO_2_anys_pla_local_de_joventut_d_alella_2013_2015.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 87
Mida: 522,84 kB

Alella aprova el nou Pla Local de Joventut
És el full de ruta que fixa les polítiques en matèria de joventut a desenvolupar per l´Ajuntament en els propers quatre anys

El Pla Local de Joventut ha arribat a destí. El Ple del 28 de febrer va aprovar amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i l’abstenció de CiU i Gd’A el nou Pla que ha de guiar les polítiques municipals de joventut dels propers quatre anys, de 2013 a 2016. El document, de més de 300 pàgines, és fruit d’un llarg i laboriós treball, liderat per la Regidoria de Joventut i que ha comptat a la col·laboració de la resta d’àrees de l’Ajuntament, les entitats juvenils i d’altres sectors implicats.
A més de fer una diagnosi de les necessitats actuals del jovent alellenc i les polítiques dutes a terme fins ara des de l’Ajuntament, el Pla fixa els objectius estratègics que s’hauran de desenvolupar en els propers anys i estableix els diferents programes i eines que han de servir per assolir aquests objectius. El Pla estableix vuit objectius estratègics (vegeu els quadres) i configura sis programes per tal d’aconseguir-los.
Per al desenvolupament de les diferents actuacions del Pla, es preveu una despesa de 30.000€ anuals als quals cal afegir els 75.000€ que es destinen als recursos humans de l’àrea.

Avaluació i comissió de seguiment
El Pla també estableix un sistema d’avaluació —continuada, anual i final— per part dels participants a les activitats, l’equip de Joventut i d’altres agents implicats per analitzar els resultats dels diferents programes i el grau de desenvolupament. A més, es preveu la creació d’una comissió de seguiment del Pla integrada per polítics, joves i personal especialitzat.

Els objectius
 • Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa. Aconseguir l’èxit en la transició laboral.
 • Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar. Promoure una vida saludable, afavorir l’autonomia i el desenvolupament personal.
 • Foment de la participació de la gent jove.
 • Universalitzar la cultura entre els joves
 • Avançar cap a un model de poble cohesionat.
 • Esdevenir referent dels i de les joves d’Alella.
Els programes
 • Referencialitat juvenil: Unificar els serveis i recursos que ofereix la Regidoria de Joventut.
 • Arrela’t: Aconseguir la participació del jovent en allò que és col·lectiu.
 • Crea’t: Potenciar la cultura i promoure la pràctica creativa i artística.
 • Salut Jove: Prevenir les conductes de risc i la promoció d’hàbits saludables.
 • Trànsit SIJ: Suport a l’emancipació educativa, laboral i domiciliar.
 • Adrenalina: Treballar de forma transversal amb el jovent adolescent de 12 a 16 anys.

SEGUEIX-NOS AL Logo twitter Logo facebook

Informació publicada el 2 de gener de 2017