Salut pública

Enquesta salutL’Ajuntament estā desenvolupant des de fa mesos el Pla Local de Salut, que té l’objectiu de dotar el municipi d’entorns més saludables i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania d’Alella. Per tal de definir i planificar les actuacions que es duran a terme per donar resposta a aquestes necessitats durant els propers anys, l’Ajuntament vol tenir en compte quina és l’opiniķ de la ciutadania. Per aixō, durant aquest mes d'octubre, es farā una consulta ciutadana perquč els veīns i veīnes d’Alella  prioritzin les necessites i problemātiques en les quals cal actuar amb més celeritat. Per fer-ho, només cal contestar un QÜESTIONARI  al quč es pot accedir des de la pāgina www.alella.cat/plasalut.

061Des del 16 de juliol l’atenciķ continuada domiciliāria als municipis d’Alella, Tiana, Teiā, Ocata i el Masnou és atesa de forma centralitzada des d’un equip d’atenciķ domiciliāria de l’Institut Catalā de la Salut (ICS), com ja venia passant a la resta de municipis del Maresme. Aquesta atenciķ cobrirā la franja horāria de dilluns a divendres de 20 a 8h, els dissabtes des de les 17h a les 8h, i els diumenges i festius de 8h a 8h. D’aquesta manera queda coberta tota la demanda d’atenciķ continuada urgent fora de l’horari habitual dels centres d’atenciķ primāria.