Taxi a demanda
Informació relacionada
L'any passat es van atendre 2.296 desplaçaments, 1.000 més que al 2013

Des de la posada en marxa del servei l´abril de 2010 s´han fet un total de 2.659 viatges

Des d'aquest dilluns 22 d'abril se suprimeix algunes expedicions del servei de bus urbà Alella-Exprés i Alella Circumval·lació i s'amplia l'ús del transport a demanda a tota la població

Des de la posada en marxa del servei l'abril de 2010 s´han atès 548 peticions per transportar persones discapacitades i majors de 65 anys