Els formularis
Publicat el 26 de juny de 201926.06.2019
Formulari d'inscripció a la formació en dispensació responsable d'alcohol i prevenció de violències masclistes en espais d'oci nocturn
DADES PERSONALS
*
*
*
*
*
*
*
*Quina talla de samarreta de la FIL·LOXERA necessites?

AUTORIZACIÓ UTILITZACIÓ D'IMATGES

*Autoritzo la publicació de FOTOGRAFIES i VÍDEOS que es realitzen a les activitats programades per l'ESPAI 16·30  als diferents mitjans i xarxes socials municipals
Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

Protecció de Dades

Totes les dades facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals. Mitjançant l'enviament d'aquesta sol·licitud, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic a alella.comunicacio@alella.cat. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions de l'Ajuntament d'Alella. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a l'àmbit i les finalitats. Informació sobre protecció de dades personals. 

Pujar al principi de la pàgina