• 20152016201720182019
    • Seguirem treballant la millora energètica en els equipaments i enllumenat públics i estudiarem la possible implantació d'energies renovables en aquests.Caldera de biomassa (S'ha modificat el POUM per tal de poder instal·lar una caldera de biomassa que donarà energia al Pavelló i al Complex Esportiu Municipal )
    Vist verdVist verdVist verdVist verd
    • Estudiarem la possible implantació d'energies renovables en els equipaments municipals.Caldera de biomassa (Hem modificat el POUM per instal·lar una caldera de biomassa que donarà energia al Pavelló Municipal d'Esports i el Complex Esportiu Municipal )
    Vist verdVist verdVist verdVist verd