• 20152016201720182019
    • Instarem a la Generalitat a aprovar el projecte de la rotonda d'accés a Can Magarola. Es treballa en una solució alternativa (L'Ajuntament treballa per impulsar una solució alternativa que pugui ser assumida econòmicament, donat que la Generalitat no té previst pagar l'execució de la rotonda i el cost és molt elevat. )  
    Vist grogVist vermellvermell 
  • Grau d'assoliment
    1 no assolit