• 20152016201720182019
    • Instarem a la Generalitat a aprovar el projecte de la rotonda d'accés a Can Magarola.   
    Vist grogVist vermellvermell 
  • Grau d'assoliment
    1 no assolit