• 20152016201720182019
    • Potenciarem   els   serveis   d'atenció   domiciliària   i la teleassistència,   tot   plantejant   de desenvolupar nous projectes com «els àpats en companyia» o «la farmàcia a casa».   (Els "àpats en companyia" s’estan desenvolupant amb col·laboració de la Fundació Germans Aymar i Puig. )
    Vist grogVist grogVist grog
    • Crearem el Consell de savis i sàvies per donar suport a les Jornades de Gent Gran i a les accions destinades al col·lectiu.
    Vist verd
    • Ampliarem les places als tallers de memòria com a mesura activa davant l'envelliment.
    Vist verdVist verd
  • Grau d'assoliment
    2 assolits / 1 iniciat parcialment