• 20152016201720182019
  • Activarem les audiències públiques com a nova via d'interrelació amb la ciutadania.
  Vist verd
  • Redactarem el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Poble Redactat, però pendent de reconsideració (El document ja està redactat i es va presentar al consell, però està pendent de revisió i reconsideració a l'espera de reordenar tots els òrgans de participació a partir del Pla Local de Participació.) (El document ja està redactat i es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018) (Es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018)
  Vist verd

  Vist verd

  • Es mantindran les reunions amb els barris tot valorant-ne l'actualització del seu format 
  Vist verdVist verd
  • Establirem mecanismes de relació continuada amb les associacions de veïns amb la creació del Consell Sectorial de Barris.
  Vist verd
  • Avançarem en la implicació dels consells sectorials en la gestió pressupostària.(Estudiarem la possibilitat de implicar els consells sectorials i de participació en els propers exercicis.)
  Vist vermellVist vermellVist vermellVist vermell
 • Grau d'assoliment
  4 assolits / 1 no assolit