Publicat el 28 de maig de 201128.05.2011
FINALITZAT
  • Bases de selecció per a la creació d’una llista d’aspirants per cobrir interinament vacants o substitucions temporals del lloc de treball de tècnic mig educació de l’Ajuntament d’Alella, modalitat d’accés lliure i sistema selectiu de concurs oposició.

    Bases de la convocatòria.