Publicat el 4 de juliol de 201804.07.2018
El Ple de juny també va aprovar una modificació de crèdit per import de 268.215 euros

AjuntamentEl Ple de l’Ajuntament celebrat el 28 de juny va aprovar per unanimitat una moció per la defensa dels drets del poble palestí i la demanda d’embargament d’armes a Israel. A la moció, que va ser presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC+SxA, Gd’A, Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer-CP a proposta  de la Comissió de Cooperació Internacional de l’Ajuntament, es recullen els següents acords: 

PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat espanyol perquè imposi de manera immediata un embargament militar a Israel per l'elevat risc que les armes o materials de defensa puguin ser utilitzats per cometre greus crims de guerra o contra la humanitat.

SEGON.- Sol·licitar l'obertura d'una investigació formal sobre homicidis i lesions greus en tant que possibles crims de guerra a la oficina de Drets Humans de les Nacions Unides.

TERCER.- Instar que s'apliquin sancions a Israel, a nivell de Nacions Unides, per crims contra la humanitat i greus violacions dels Drets Humans.

QUART.- Mostrar el seu total desacord i condemna al trasllat de l’Ambaixada dels Estats Units de Tel- Aviv a Jerusalem, que vulnera el Dret Internacional.

CINQUÈ.- Tanmateix, i de conformitat amb el dret internacional i en el marc de les seves competències, l'Ajuntament d’Alella es compromet a prendre les mesures necessàries per assegurar que els fons i recursos públics municipals no es destinin a finançar activitats i/o empreses que proporcionen de manera directa o indirecta ajuda material per a la comissió de greus crims de guerra i/o contra la humanitat, com el crim d'apartheid, incloent aquelles activitats relacionades amb el comerç o intercanvi de qualsevol bé o servei derivat de la indústria dels assentaments israelians a Cisjordània.

SISÈ.- Fer arribar aquesta moció a:

a. L’Ambaixada israeliana

b. La Oficina de les Nacions Unides

c. La Unió Europea

d. El Govern de l’Estat espanyol

e. La Generalitat de Catalunya

A la mateixa sessió plenària també es va aprovar per unanimitat una altra moció presentada amb caràcter d’urgència contra les resolucions judicials de l’Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de “la manada” i de rebuig a les agressions masclistes i a l’assetjament sexual. 

La moció va ser presentada conjuntament per tots els grups municipal ERC+SxA, Gd’A, PDeCAT, Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer-CP i inclou els següents acords: 

PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Alella a les dones que són víctimes d’agressions sexuals.

SEGON.- Mostrar el nostre rebuig més enèrgic a la decisió de l’Audiència Provincial de Navarra de deixar en llibertat sota fiança els condemnats de “la Manada”

TERCER.- Instar el Congrés dels Diputats i el Senat que a la propera revisió del Codi Penal s’incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.

QUART.- Instar el Consell General del Poder Judicial i la resta d'institucions competents a garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les dones.

CINQUÈ.- Instar a Govern de l’Estat a continuar desenvolupant el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, especialment les mesures de formació obligatòries en gènere a tota l’Administració i també les mesures de coordinació i recursos en el món local per fer front comú contra el masclisme.  

SISÈ.- Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes així com el Congrés dels Diputats, el Senat i el CGPJ.

A més de les mocions, el Ple també va aprovar una modificació de crèdit, per transferència d’unes partides a unes altres per a les quals la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, per un import de 268.215 euros, la major part dels quals (235.000 euros) procedeixen del fons de contingència i la resta (33.214 euros) d’una partida assignada inicialment a la possible compra del mòdul instal·lat al pati de Can Gaza que utilitza de forma provisional el Casal d’Alella. D’aquest, 55.000 euros es destinaran a fer front a l’augment salarial de la plantilla de l’Ajuntament (increment del 1,50% més una variable del 0,25%) recollits als Pressupostos Generals de l’Estat, 69.215 euros al manteniment de zones públiques i 144.000 euros a l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella.

La modificació, que no es considerarà aprovada definitivament fins que no superi el tràmit d’informació pública, va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC+SxA i Alella Primer-CP, l’abstenció de Gd'A,  PDeCAT i Alternativa per Alella-CUP.  G'dA i Alernativa per Alella-CUP van criticar el fet que no es consignin els diners necessaris al pressupost i s'hagi de recòrrer a les modificacions de crèdit per poder fer front a les despeses.